Groenfonds

GroenLinks vult Groenfonds in Gouda met €100.000

Op voorstel van GroenLinks wordt het nieuwe Groenfonds toch gevuld door de gemeente, met een ton. Het fonds maakt deel uit van het voorstel Groen, Groener, Gouda. Nadat uit een evaluatie van het groenbeleid bleek dat er teveel groen is verdwenen in Gouda kwam het College met voorstellen om Gouda groener te maken. 

Zo moet in bouwprojecten voortaan minimaal 15% groen zitten. Ontwikkelaars die dat niet kunnen en ook niet op andere wijze compenseren moeten een boete storten in het Groenfonds. Dat geld kan gebruikt worden om nieuw groen in de stad aan te leggen.

In het oorspronkelijke voorstel was geen eigen startbijdrage voorzien, omdat de verkiezingen naderen. Omdat het volgens GroenLinks nog te lang duurt eer er een nieuw College zit, en we als gemeente ook een voorbeeldrol hebben, werd een amendement opgesteld om toch een bedrag vrij te maken. Het amendement werd gesteund door D66, PvdA, GoudaPositief, PvdD, 50Plus, CU, CDA en SGP. Ook de SP stemde voor, waarmee alleen de VVD en GBG zich verzetten tegen een snelle start van het Groenfonds.