samenscholingsverbod groenrinks

GroenLinks stelt vragen over het samenscholingsverbod Plaswijk

Deze week maakte de burgemeester bekend dat er een jaar lang een samenscholingsverbod rond de Lekkenburg wordt ingesteld wegens aanhoudende overlast. Omdat dit besluit redelijk uit de lucht kwam vallen heeft GroenLinks middels schriftelijke vragen om opheldering gevraagd.

Een samenscholingsverbod kan een goed, tijdelijk middel zijn bij (grote) overlast. Uit signalen uit de buurt blijkt ook dat er sprake is van flinke overlast. Een samenscholingsverbod is echter geen oplossing. Het moet tijdelijk voor rust zorgen zodat er een structurele, lange-termijnoplossing gevonden kan worden. Daar is nog geen beeld van, en daardoor ontstaat er een groot risico dat de overlast zich naar elders verplaatst.

GroenLinks wil daarom weten op basis van hoeveel meldingen dit besluit is genomen, welke maatregelen in het voortraject zijn genomen en welke oplossingen er worden gezocht. Zeker omdat het een samenscholingsverbod van een jaar betreft, uitzonderlijk lang, verwachten wij een stevig verhaal van de Burgemeester.