Hilde Niezen

Hilde Niezen: ‘Bij GroenLinks weet je zeker dat duurzaamheid prioriteit heeft’

Nu de gemeenteraadsverkiezingen dichterbij komen, is het tijd om kennis te maken met de nieuwe lijsttrekker van GroenLinks Gouda: Hilde Niezen. Hilde Niezen volgt Michel Klijmij op als lijsttrekker van de partij en is ook wethouder verkeer, stedelijk beheer en duurzaamheid. Welke veranderingen wil zij de komende jaren zien in Gouda en wat zijn de uitdagingen?

Kun je iets over jezelf vertellen?
‘‘Natuurlijk. Ik ben 50 jaar, heb drie studerende kinderen en een vriendin. Samen gaan we graag de natuur in, het is heel fijn om even te kunnen resetten. Toen ik opgroeide, speelde de campagne ‘een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’. Daardoor koos ik voor een opleiding in de automatisering.

Na een jaar of vijftien had ik behoefte aan meer inhoud, een baan waarbij het echt ergens over gaat. Toen ben ik bij VluchtelingenWerk terechtgekomen en bij GroenLinks Gouda. Eerst als bestuurslid, daarna in de gemeenteraad en nu sinds de vorige verkiezingen als wethouder. Ik loop dus al een tijd mee in de Goudse politiek en ik vind het ontzettend fijn om iets te kunnen doen dat er echt toe doet.’’

Wat is jouw band met Gouda?
‘‘Ik ben geboren in Groningen, maar op m’n 25e ben ik in Gouda komen wonen. Mijn kinderen zijn hier ook opgegroeid. Toen woonde ik in Plaswijck, maar sinds vorig jaar woon ik in de binnenstad. Dat is heel anders. Ik vind het ideaal dat je gewoon even de stad in kunt wandelen en de binnenstad is heel gezellig.

In de politiek probeer ik de verbinding met de stad te maken. Je bent met z’n allen de stad, je hebt elkaar nodig. Ik geloof er dan ook niet in dat de politiek alles kan doen, maar zonder de politiek kom je er ook niet. Veel burgers zijn het vertrouwen in de politiek verloren en dat vind ik echt jammer. Daarom ga ik met ze in gesprek om te horen wat hen bezighoudt en te laten zien dat wij iets goeds proberen te doen voor de stad.’’

Je bent al een aantal jaar wethouder. Vanwaar de ambitie om lijsttrekker te worden?
‘‘In de fractie gaat er wat veranderen, omdat fractievoorzitter Michel Klijmij ermee ophoudt. We werken al twaalf jaar samen en ik ga hem echt missen. Ook Rommy de Leeuw stopt als raadslid. Gelukkig staat er een mooie nieuwe ploeg klaar. Als lijsttrekker zorg ik voor de continuïteit. Ik denk dat dat goed is, want ik heb een groot netwerk en dat helpt bij de onderhandelingen. De lokale politiek is mensenwerk, je moet het met elkaar doen. Alle andere partijen willen ook het beste voor Gouda, alleen hebben ze andere ideeën over wat het beste is. Met z’n allen bereik je uiteindelijk het meest.’’

Wat is jouw persoonlijke hoogtepunt van de jaren dat je als wethouder actief bent?
‘‘Ik ben trots op ‘Afval scheiden Loont’, een manier om het scheiden van afval te stimuleren. Het was een unaniem raadsbesluit, daar was ik nog het meest trots op. Ook de plannen voor het Zuidelijke Stationsgebied, waar je nu nog niets van kunt zien, zijn heel mooi. Er komt een grote fietsenstalling met veel meer ruimte voor de fietsen, het wordt groener en het kruispunt wordt aangepakt. Dat zijn dingen waar ik heel trots op ben.’’

‘Afval scheiden Loont’ start vanaf 1 januari 2018. Kun je daar iets meer over vertellen?
‘‘De doelstelling is om in 2020 slechts 100 kilo restafval per persoon te produceren als stad. Dat is nu 212 kilo per persoon, dus er moet meer dan de helft vanaf. De manier die daarvoor het beste werkt, is betalen voor het restafval. We hebben nu een tarief voor meerpersoonshuishoudens en een tarief voor eenpersoonshuishoudens. Dat vaste tarief wordt lager, zelfs minder dan wat een eenpersoonshuishouden nu betaalt. Bovenop dat lagere tarief betaal je een klein bedrag per keer dat je afval aanbiedt.

Veel mensen denken niet na over een kop koffie van een paar euro, maar als je voor je vuilnis moet betalen vinden mensen het vervelend en doen ze moeite om minder afval te produceren. Dat roept natuurlijk ook weerstand op, maar als je er bewust mee omgaat is het veel goedkoper dan hoe we het nu doen.

In de pers is veel aandacht voor wat er niet goed gaat bij dit systeem. Dan staat er in de krant dat het scheiden van afval zinloos is, terwijl dat niet klopt. Het systeem is niet perfect, we kunnen het veel beter maken. Er is nu bijvoorbeeld een fabriek die alle soorten plastic uit elkaar haalt en daardoor hebben we gerecycled plastic. Maar de meeste verpakkingsbedrijven gebruiken dat niet, zij kopen alleen maar nieuw plastic. Dat moet veranderen.’’

Wat zou je willen veranderen in Gouda?
‘‘De energietransitie is een grote opgave voor Gouda en de rest van Nederland. We hebben als doelstelling om in 2040 CO2-neutraal te zijn als stad. Als je berekent wat we daarvoor nog moeten doen, dan moeten we zo’n 1000 woningen per jaar isoleren en het gasverbruik terugdringen. We vragen burgers om te helpen door hun huizen beter te isoleren en energie te besparen, maar met alleen vriendelijk vragen redden we het niet. We moeten het grootschaliger aanpakken en daarom is dat nu de belangrijkste opgave voor Gouda.’’

Kun je een tipje van de sluier oplichten over het verkiezingsprogramma van GroenLinks?
‘‘De punten die ik net heb genoemd staan er natuurlijk in. We willen meer groen in de stad brengen, omdat we merken dat de klimaatverandering hard gaat. Ook op sociaal gebied heeft de gemeente er allerlei taken bij gekregen en daarom moeten we beter gaan samenwerken.

Er is nu bijvoorbeeld een afdeling voor de zorg en een afdeling voor uitkeringen, terwijl die dingen vaak met elkaar te maken hebben. Iemand is ziek, heeft schulden en een uitkering; hoe zorgen we dan dat iemand dat niet duizend keer hoeft uit te leggen maar in één keer hulp kan krijgen? Als die instanties met elkaar samenwerken, is het voor iedereen prettiger.

Gouda is ontzettend mooi en we willen graag dat dat zo blijft. Wat kunnen we nog verbeteren aan onze cultuurinstellingen? Hoe kunnen we ze beter laten samenwerken? We hebben genoeg mooie plannen voor de stad.’’

Waarom zouden Gouwenaars op GroenLinks moeten stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018?
‘‘Het groene geluid is de laatste tijd een beetje mode geworden. Het nieuwe kabinet noemt zichzelf het groenste kabinet ooit, maar dat is niet genoeg. Er moet meer gebeuren. Bij ons weet je zeker dat duurzaamheid prioriteit heeft, dus dat is een belangrijke reden om op GroenLinks te stemmen. Tegelijkertijd zijn we niet alleen maar een groene partij. We hebben ook oog voor mensen. We willen dat alles eerlijker wordt, dat we de welvaart die we hebben eerlijker verdelen en eerlijke producten gebruiken zodat ook de rest van de wereld profiteert.

Daarnaast willen we besluiten voor de stad graag samen met inwoners nemen. We vinden het heel goed als mensen zelf in actie komen. GOUDasfalt (een voormalige asfaltcentrale waar nu ruimte is voor initiatieven van bewoners) is een voorbeeld van een mooi burgerinitiatief. We willen veel ruimte bieden aan dat soort initiatieven, want de echte maatschappelijke veranderingen komen nooit uit de politiek, maar altijd uit de samenleving.’’