Kandidaten GroenLinks Gouda

GroenLinks leden stellen kieslijst en programma vast

De leden van GroenLinks Gouda hebben de definitieve kieslijst vastgesteld. Hilde Niezen, huidge wethouder, voert de lijst aan. Zij wordt gevolgd door 2 nieuwe kandidaten: Rolf van der Mije en Annemiek Mul. Op 4 staat huidge burgerraadslid Mohamed Amessas, en de top 5 wordt afgesloten door Tim Geluk-van den Burg.

De lijst is een mooie mix van ervaren en nieuwe kandidaten, van jong tot oud en uit alle hoeken van de Goudse samenleving. Zij gaan zich inzetten voor de speerpunten uit het tegelijk vastgestelde verkiezingsprogramma: een beter toegankelijke zorg, het eerlijk delen van de welvaart, een groener Gouda en een divers Gouda waar iedereen zichzelf kan zijn. Groen is een belangrijk speerpunt: GroenLinks wil verdergaan met de vergroeningsslag die is ingezet met het huidige college. Meer geld om groen aan te leggen en een grote slag op gebied van duurzame energie maken. De wachtlijsten in de schuldhulpverlening moeten voor 2022 helemaal zijn verdwenen wat GroenLinks betreft. Racisme en discriminatie worden niet getolereerd in Gouda.

Op dit moment heeft GroenLinks 2 zetels. Met dit programma en deze kandidaten rekent de partij op minstens 4 zetels bij de verkiezingen.