Ruth Noorduyn tijdens een verkiezingscampagne
GroenLinks Gouda/Waddinxveen

Ruth Noorduyn

Bestuurslid / delegatielid European Green Party

"Ik zie deze wereld als een geschenk om van te genieten: samen met alle levende wezens nu en in de toekomst."

Ruth Noorduyn: “Ik zie deze wereld als een geschenk om van te genieten: samen met alle levende wezens nu en in de toekomst. Om te kunnen genieten moet ik wel weten dat anderen dat ook kunnen. Daarom is voor mij het actief nastreven van Groen én Links de enig mogelijke manier. Het is voor mij zowel maatschappelijk basisprincipe als levenshouding.”

Ruth heeft gewerkt als dierenarts, als coördinator bij Vluchtelingenwerk, als ontwikkelingswerker op Bonaire, en als onderzoeker ‘natuurlijke hulpbronnen en conflicten’ in Kameroen. Op dit moment is zij beleidsmedewerker duurzaamheid en ROM bij de Omgevingsdienst Midden Holland. Ook is zij mantelzorger. 

Ruth was in Den Haag actief in de GroenLinks-themawerkgroep Milieu. Ook vanaf 2012, toen zij in de prachtige, historische stad Gouda neerstreek, heeft zij zich voor de partij ingezet. Vanaf voorjaar 2013 was Ruth voorzitter van het permanente campagneteam hier: “Het was hard werken – vooral met de 2 verkiezingen achter elkaar -, maar reuze gezellig en bevredigend. De gezamenlijke inhoudelijke drive, de enorme stroom aan creativiteit om de GroenLinks boodschap zo goed mogelijk uit te kunnen dragen, de steeds terugkerende lol, de onderlinge solidariteit in denkwerk en uitvoering, en natuurlijk vooral steeds weer de contacten met leden en potentiele kiezers…: een dankbare en inspirerende positie!”

Ruth: “Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kreeg ik steeds vaker signalen dat we in Gouda ook maar eens met themawerkgroepen moeten beginnen – voor een inhoudelijke verdieping, om de kennis en ervaring van de leden in te kunnen zetten voor gevraagd en ongevraagd advies aan de fractie, en om ons te profileren.”

Met die opdracht in gedachte is Ruth sinds juni 2014 lid van het Goudse GroenLinks bestuur. En, zoals te verwachten, heeft zij de onderwerpen “themawerkgroepen” en “campagne” in haar portefeuille.