Algemene beschouwingen - Kadernota 2018

In het debat over de Kadernota geeft de Raad de kaders voor de begroting van 2018, die in november wordt vastgesteld. Hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Michel Klijmij-van der Laan namens GroenLinks.

Kadernota 2017

 

Voorzitter,

 

Gouda is één van de gelukkigste gemeentes van Nederland. En of dat nu ondanks, of dankzij het bewogen politieke jaar is laat ik aan de toehoorders. Gelukkig is het nieuwe College voortvarend aan de slag gegaan met wat resteerde van het coalitieakkoord en het nieuwe actieprogramma. Er is teveel bereikt om op te noemen, dus kortheidshalve verwijs ik naar de Kadernota hier. Hulde. Maar, alle nieuwe plannen en acties konden alleen niet voorkomen dat we van financiële krapte naar enorme financiële ruimte zijn gegaan. En dat brengt mij bij dit citaat van Socrates:

 

Ik doe niets anders dan u allen, jong en oud, overhalen om niet te denken aan uzelf of uw bezittingen, maar u slechts erom te bekommeren uw ziel zoveel mogelijk te verheffen. Ik zeg u dat deugd niet te koop is, maar dat geld en alle andere goede dingen van de mens uit de deugd voortkomen, zowel publiekelijk als privé. Dit is mijn leer, en als deze leer de jeugd bederft, dan ben ik een slecht mens.

 

Voorzitter, u weet dat wij als GroenLinks vinden dat wij als overheid de publieke zaak optimaal moeten dienen. Het gaat er niet om hoe groot je lastendruk is, maar wat je ermee doet. Wij moeten ons eerst bekommeren om de publieke deugden die wij willen bereiken als gemeente, de maatschappelijke winst. Die winst is te bereiken op gebied van groen, sociaal en open beleid. Ik ga alledrie de thema's af.

 

Groen

Voorzitter, op gebied van groen zijn er 2 punten die wat GroenLinks betreft onze aandacht behoeven, die beiden ook in de Kadernota worden genoemd.

De eerste is de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Wij verwachten veel van onze inwoners en ondernemers op gebied van verduurzaming. Het is de grootste uitdaging voor de komende tijd om de doelen uit het Parijsakkoord te halen. Dat betekent wat ons betreft een serieuze slag in het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Laten we daarmee onze voorbeeldrol als gemeente oppakken. Hoe groter, hoe beter. Een pand als de Schouwburg leent zich uitstekend om een duurzaamheidsslag te maken. Wij hopen hier als Raad nog dit jaar een voorstel tegemoet te zien.

 

Ten tweede heeft het vergroenen van de stad veel aandacht gekregen de afgelopen tijd. Het groenareaal is afgenomen. Afgelopen week nog kwam onderzoek uit naar het hitte-eiland effect in de stad. Hoe meer bebouwing, hoe warmer het wordt. Groen en water zorgen voor een aangenamere temperatuur. Nu er financiële ruimte ontstaat zien we ook graag meer ruimte voor groen in de stad.

 

Sociaal

Een flink deel van het overschot van vorig jaar komt uit het sociaal domein. Dat is geld dat we van het Rijk krijgen om te zorgen voor voldoende ondersteuning van kwetsbare mensen in onze stad. Als daar geld van overblijft hadden we dus meer kunnen doen. Ook hier zien wij twee aandachtsgebieden. Ten eerste is veel geld over op Hulp bij Huishouden. Het is goed dat de wethouder inzet op meer HbH in de toekomst, maar wij blikken ook terug. Het zou mooi zijn als het mogelijk is om degenen die in het verleden veel eigen bijdrage hebben betaald tegemoet te kunnen komen, zeker waar het mensen met een laag middeninkomen betreft.

Verder blijven wij aandacht vragen voor de groep chronisch zieken en gehandicapten. Op ziek zijn hoort geen boete te staan. Voor deze groep kunnen alle veranderingen negatief opstapelen, terwijl ze vrij slecht in beeld zijn bij de gemeente. We snappen de complexiteit maar zien graag dat de gemeente deze doelgroep meer opzoekt.

 

Open

We hebben vorige week een goed debat gehad over de cultuurnota. Ondanks dat er veel geld extra naar de C4 gaat blijft de financiële ruimte beperkt, met name voor nieuwe intiatieven. Wat ons betreft is dat ook een keuzevraagstuk voor de komende jaren.

 

Tot slot voorzitter heeft Gouda de Roze Sleutel in ontvangst genomen, als start voor het Roze Jaar 2018. Werken aan acceptatie van LHBTI-mensen is echter meer dan een sleutel, of een regenboogzebrapad. De regeling voor regenboogsteden loopt ten einde, de behoefte aan inclusief beleid niet. Het Roze Jaar is een mooie gelegenheid het beleid van de gemeente een beetje roze te kleuren. Ook hier heeft de gemeente een voorbeeldrol: zorg dat de eigen gemeentelijke organisatie LHBTI-vriendelijk is, zodat het ook makkelijker wordt om LHBTI-beleid op alle andere beleidsterreinen integraal te laten doorklinken. We horen graag hoe het College hier over denkt.

 

Voorzitter, net als Socrates wil GroenLinks dat de gemeente zich bekommert om de zielen en deugden van onze inwoners. En daar zullen geld en andere goede dingen uit voorkomen. Laat dat het kader voor de komende begroting zijn.