Nieuws gefilterd op Fractie

Groenlinks wil buitenspelen voor alle leeftijden

Er zijn te weinig plekken in Gouda waar laagdrempelig gesport kan worden in Gouda. Daarom wil GroenLinks meer speeltuintjes en trapveldjes voor de jeugd en voor hen die zich zo voelen. Maar ook faciliteiten voor andere doelgroepen. Denk aan jeu de boule banen, schaaktafels, nordic walking of buitenfitness toestellen.

Lees verder

GroenLinks vult Groenfonds in Gouda met €100.000

Groenfonds

Op voorstel van GroenLinks wordt het nieuwe Groenfonds toch gevuld door de gemeente, met een ton. Het fonds maakt deel uit van het voorstel Groen, Groener, Gouda. Nadat uit een evaluatie van het groenbeleid bleek dat er teveel groen is verdwenen in Gouda kwam het College met voorstellen om Gouda groener te maken. 

Lees verder

Één verordering voor Jeugdwet/WMO: stapje voor stapje vooruit

Met een nieuwe verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdzorg is een eerste stap gezet naar een volledige inclusieve verordening Sociaal Domein. GroenLinks heeft ingestemd met het voorstel van het college. Tevens waren we mede-indiener van een amendement (CDA) voor expliciete opname dat melding en aanvraag dezelfde tijdswerking hebben van 8 weken. Daarnaast hebben we ook een toezegging van de wethouder gekregen bij het debat dat die doorlooptijden van de procedures vanaf 1 januari a.s. haarfijn in beeld komen. Hiermee is er voor de burgers, die gebruik maken van deze diensten, beter inzage in de rechtszekerheid van hun aanvragen.

Lees verder

PROMEN voor nu gered maar zorgen blijven

Werk eerlijk delen

Het blijft een lastig dossier maar voor nu lijkt de Gemeentelijk Regeling van Promen gered voor de komende 2 jaar. Het college heeft namelijk samen met andere deelnemers uit de regeling (omliggende gemeente zoals o.a. Waddinxveen, Zuidplas maar ook Cappele) extra afspraken gemaakt. Wij als GroenLinks hebben ingestemd dat de huidige afspraken vallen binnen de eerdere kaders die we als gemeenteraad hebben gemaakt. Daarbij hebben we wel een stemverklaring afgegeven om op 1 onderdeel onze zorgen te delen over de verdere toekomst van Promen.

Lees verder

Goudse Sportnota met extra GL- kwaliteitscan

Net voor het zomerreces werd nog snel de Sportnota behandeld in de gemeenteraad. Het moest ook want het was door de eerdere bestuurcrisis een jaar blijven liggen. Hoewel vrij beleidsarm was er wel een onderdeel wat ons erg aansprak: het sport-impuls-fonds. Conform ons verkiezingsprogramma is dit bedoeld voor de doelgroep die verder weg staat van participeren in de samenleving. Met dit fonds kunnen kinderen en volwassen met gezondheids-issues meedoen aan reguliere sportbeoefening. Dat is waar GL voor staat. Verder hebben we ook amendement “vitaliteitscan” ingediend om het voorstel Sportnota te verbeteren en deze werd ruimschoots aangenomen.

Lees verder