Gouda olie- en gasboringvrij

Mede dankzij GroenLinks heeft de gemeenteraad van Gouda zich unaniem olie- en gasboringvrij verklaard. Na het aankaarten van dit onderwerp door de SP in de vorige vergadering, zonder succes, hebben GroenLinks en PvdA geprobeerd om met een aangepaste, heldere motie hier toch een uitspraak van de Raad over te krijgen. Uiteindelijk wisten de drie partijen elkaar te vinden en kon Michel Klijmij in de Raad de gezamenlijke motie verdedigen, die ook was ondertekend door de PvdD, GBG en CU. 

Er was nog wel een flinke schorsing nodig omdat CDA, VVD, SGP en GoPo nog diverse tekstvoorstellen hadden. Zo waren er (onterechte) zorgen dat het gebruik van aardwarmte of geothermie bemoeilijke zou worden door deze motie. Deze sprak duidelijk over olie- en gasboringen, maar voor de zekerheid is er nog in opgenomen dat duurzame energiebronnen natuurlijk prima doorgang mogen vinden. Voor de indieners stond voorop dat de Raad een heldere uitspraak zou doen: olie- en gasboringen in het Groene Hart willen we niet, voor de veiligheid van onze inwoners en omdat het anno nu belachelijk is om nog in olie- en gaswinning te investeren.

Voor het College is dit een goede steun in de rug richting de omliggende gemeentes. Zowel in de Krimpenerwaard als bij Woerden wordt gezocht naar olie en gas. Boringen daar zijn een flinke aantasting van het Groene Hart en kunnen ook in Gouda effect gaan hebben. Het is dus essentiëel dat de gemeenteraad deze stap heeft genomen om zo een helder en ondubbelzinnig signaal af te geven richting de regio en richting Den Haag. Zo is weer een belangrijke stap gezet in de energietransitie die nodig is.