Gouda is van ons allemaal - ook van gelovigen

GroenLinks is zeer verbaasd over de opmerkingen van het CDA dat vrouwen met gezichtsbedekkende kleding gekort moeten worden op hun uitkering. Hoewel er een paar keer in de gemeenteraad is gedebatteerd over de participatiewet heeft het CDA dit onderwerp nooit ingebracht. Het lijkt er dus op dat het een verkiezingsstunt is, over de ruggen van de Goudse bevolking en ten koste van de inclusieve samenleving waar we in Gouda allemaal voor staan.

Ook omdat er waarschijnlijk niet eens een uitkeringsgerechtigde is die gezichtsbedekkende kleding draagt. Een niet-bestaand probleem dus, maar wel een manier om mensen op grond van hun religie in een kwaad daglicht te stellen. En terwijl er zorgwekkende berichten zijn over structurele discriminatie door uitzendbureaus kiest het CDA ervoor een niet-bestaand probleem op de verkeerde manier op te lossen.

GroenLinks staat voor een inclusieve samenleving waarbij iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht afkomst, seksuele geaardheid, religie, etc. Zolang je de vrijheid van anderen om zichzelf te zijn niet schaadt moet je je eigen leven kunnen leiden. Ook als dat zaken zijn, zoals gezichtsbedekkende kleding, die wij als partij niet toejuichen. Wij geloven niet in uitsluiting.

Wie niet aan het spel mag meedoen hoeft zich ook niet aan de regels te houden. Als we willen dat gezichtsbedekkende kleding verdwijnt moeten we dus juist zorgen dat deze groep mensen mee kan doen in de maatschappij, dat vrouwen de kans krijgen zich te ontwikkelen, en dan uit zichzelf geen behoefte meer hebben aan gezichtsbedekkende kleding. Het afdwingen of straffen werkt bij zaken die zo dicht bij de eigen identiteit liggen alleen maar averechts.

Ondertussen zorgt dit verhaal er wel voor dat mensen met een uitkering weer in een negatieve hoek worden gezet. Wij willen dat de focus ligt op het zoeken naar talenten van mensen, het zoeken naar de juiste baan daarbij – of als dat niet kan vrijwilligerswerk of andere zaken die aansluiten bij waar uitkeringsgerechtigden hun talent in kunnen steken – en het zorgen dat iedereen in Gouda mee kan doen in de Goudse samenleving.