Meer ruimte voor duurzaamheid in nieuwe welstandsbeleid

In een herziening van het welstandsbeleid in Gouda is er nog eens goed gekeken naar alle regels die er zijn. In delen van Gouda wordt gekozen voor een milder welstandsregime. Verbouwingen onder de €100.000 worden niet meer door de welstandscommissie beoordeeld. Wij zijn daar schoorvoetend mee akkoord gegaan. Een amendement om ook onder die grens soms nog vanuit welstand te kijken haalde het niet, ondanks onze steun. Vrijere welstandsregels geven namelijk ook meer ruimte voor verduurzaming van panden. In de binnenstad zijn er nog wel strenge regels. GroenLinks heeft zich met succes ingezet om welstand daar minder belemmerend te zijn bij verduurzaming.

Een motie van GroenLinks om de "ja, mits"-mentaliteit van de gemeente beter te communiceren, en daarnaast te kijken naar het toestaan van verdergaande duurzame maatregelen zoals zonnepanelen op een binnenstadspand (met respect voor de monumentale kwaliteiten van de binnenstad), werd vrijwel unaniem aangenomen. Alleen de SGP stemde tegen. Daarmee kan het college verder in gesprek met pandeigenaren om panden te verduurzamen, ook als dat monumenten zijn. Juist als dat oude panden zijn, want daar valt de meeste energiewinst te behalen. Mocht het echt niet kunnen om op een pand in de binnenstad, met beschermd stadsgezicht, bijvoorbeeld van zonnepanelen te voorzien, dan kan worden gekeken naar andere daken of energiecollectieven. Zo maken we Gouda weer iets duurzamer en hoeven welstandsregels niet in de weg te zitten.