Mooi Bolwerk of niet?

Vervelend nieuws vorige week: het overleg tussen Compartijn en Mooi Bolwerk is gestrand. Mooi Bolwerk is een bewonersinitiatief dat voor het Bolwerk, het voormalige pauzelandschap tegenover de Lichtfabriek, een groene invulling wil. In de huidige plannen (ook met bewoners opgesteld maar dan zo'n 20 jaar geleden) staat daar het poortgebouw ingetekend: een 4-laagsgebouw met 26 appartementen en een parkeergarage. Begin dit jaar is de grond gekocht door Compartijn om daar een kleine particuliere zorginstelling te vestigen. 

GroenLinks draagt Mooi Bolwerk een warm hart toe. Het zijn betrokken omwonenden die een goed uitgewerkte visie voor het gebied hebben. Naast Mooi Bolwerk zijn er ook nog diverse andere omwonenden en organisaties die ideeën hebben over deze plek. We moeten wel constateren dat de grond waar dit op moet gebeuren in handen is van Compartijn, en dat er een bestemmingsplan ligt dat vrij massieve bebouwing toelaat. De mogelijkheden voor de gemeente om direct invloed uit te oefenen zijn dus beperkt, behalve tegen zeer hoge kosten (onteigenen, planschade, etc). Maar dat hoeft niet te betekenen dat de gemeente zich passief op hoeft te stellen.

Het plan van Compartijn past niet in de huidige mogelijkheden voor bebouwing. Bestemmingsplan en vergunning moeten dus worden aangepast, of Compartijn moet een gebouw neerzetten wat ze eigenlijk niet willen. Vanuit Mooi Bolwerk ligt er een mooie visie om als inspiratie te gebruiken. De wensen van Compartijn kunnen gecombineerd worden met het verbeteren van de verkeerssituatie. Iedereen heeft dus iets te winnen bij een goed plan voor deze entree van de binnenstad. Iedereen heeft ook iets te vragen. Wat ons betreft gaat iedereen - dus inclusief gemeente en Mooi Bolwerk, naast Compartijn, Lichtfabriek, Singelpark, Platform Binnenstad en andere belanghebbenden - snel weer om tafel om met een plan te komen waar iedereen zich redelijkerwijs in kan vinden. Dat vereist dat iedereen bereid is te onderhandelen. De gemeente kan enige druk op het proces houden omdat die over de buitenruimte gaat, en de nieuwe plannen van Compartijn moet beoordelen en goedkeuren. Als voorwaarde voor een nieuw bestemmingsplan en bouwvergunning kan de gemeente een serieuze poging tot overleg afdwingen, eventueel met onafhankelijke voorzitter. Hoe meer daarbij van Mooi Bolwerk in de uiteindelijke plannen terecht kan komen, hoe beter. De afgelopen jaren is door crisis en afzijdigheid weinig gebeurd op deze locatie, nadat het hotel en omgeving af waren. Daarmee zijn ook kansen gemist om een mooiere invulling aan dit gebied te geven. Die "fouten" uit het verleden kunnen niet worden hersteld, maar nu is wel de gelegenheid om het een beetje goed te maken. Zo kan deze plek een invulling krijgen die het verdient: minder massale bouw, meer groen en meer band met de historie en het water. Aan alle partijen de uitdaging elkaar daarin te vinden.