Nieuw mobiliteitsplan maakt Gouda Fietsstad?

Het nieuwe mobiliteitsplan is een grote stap voorwaarts voor de Goudse fietsers en andere verkeersdeelnemers. Met een focus op de fiets, veilig verkeer en betere spreiding van het toenemende (auto)verkeer zorgt dit mobiliteitsplan ervoor dat het Goudse verkeer voor iedereen prettig blijft. Wat GroenLinks betreft zou dit plan ertoe moeten leiden dat Gouda eindelijk eens wordt genomineerd als Fietsstad 2020. Wel is er nog enige zorg over de fietsverbinding met Westergouwe: de route over de Julianasluis is onoverzichtelijk en gevaarlijk om over te steken. De aan te leggen fietssnelweg naar Rotterdam kan helpen om deze route beter te maken, zodat de huidige en nieuwe Westergouwe-bewoners makkelijk met de fiets de stad in kunnen.

Het mobiliteitsplan is de opvolger van de mobiliteitsvisie uit 2006, waarin de fiets voor het eerst voorrang kreeg in Gouda. Die lijn wordt voortgezet: met dit mobiliteitsplan kiest Gouda voor een aangename fietsstad (fiets in de stad moet veilig, sneller en gemakkelijker zijn dan de auto) en schoon vervoer. De verbindende schakels in het fietsnetwerk worden opgezocht en verbeterd, de fietsroutes moeten niet alleen snel maar ook aangenaam zijn, en vooral: veilig. Er gebeuren nog steeds teveel ongelukken in Gouda (hoewel niet zoveel als Woerden). Met dit plan komt er geld beschikbaar om de fietsveiligheid te verbeteren. Ook is 30 km/u voortaan het uitgangspunt voor wegen in Gouda, behalve de grotere ontsluitingswegen, en die lagere snelheid betekent een veel grotere veiligheid voor langzaam verkeer.

Om het verkeer beter te verdelen wordt de stad ook opgeknipt. Doorgaand verkeer moet zo geweerd worden en lokaal verkeer verminderd. Dat zijn ingrijpende beslissingen die veel mensen raken, en dus is het belangrijk dat daar eerst goed met de stad over wordt gepraat vóórdat een definitief plan komt. Eventueel kan de Raad daar vervolgens ook een uitspraak over doen. Het College zal dat ook gaan doen. De doorstroming verbetert daardoor en dat levert minder file-overlast op in de stad. Minder doorgaand verkeer scheelt in de verkeersdruk en daarmee in de vervuiling die het oplevert. Verder zien we al sinds 2006 dat het fietsgebruik enorm toeneemt - zie de overvolle stallingen bij het station en in de stad - en is het dus zaak die lijn door te zetten. 

Behalve rijdende auto's betreft het mobiliteitsplan ook de stilstaande auto's: voor parkeren wordt gekeken of er minder op straat geparkeerd kan worden, bijvoorbeeld op de toeristische as tussen station en Hollandse IJssel, en worden initiatieven om delen van de binnenstad parkeervrij te maken actief ondersteund. In een fietsparkeerplan wordt het stallen in de binnenstad verder verbeterd.

Kortom, een mobiliteitsplan om trots op te zijn en een goede onderlegger voor de komende jaren om het verkeer in Gouda verder te verbeteren. Complimenten aan onze wethouder Hilde Niezen die met de stad en met de Raad hard heeft gewerkt om alle wensen en belangen zo goed mogelijk in dit mobiliteitsplan met elkaar in balans te brengen!