Sluiseiland: kiezen voor leefbaarheid

De provincie onderzoekt de mogelijkheid om op het Sluiseiland een containeroverslag mogelijk te maken. Op zich goed nieuws zou je zeggen: binnenvaart is, na de trein, een van de meest duurzame vervoermiddelen. Voor het milieu zou het winst betekenen, en daarom is GroenLinks ook voorstander van transport over water.

Helaas is de situatie op het sluiseiland moeilijk. Met de komst van de Zuidwestelijke Randweg is het sluiseiland op de schop gegaan. In het bestemmingsplan dat daarvoor werd vastgesteld werd als uitgangspunt genoemd: "Het nieuwe Sluiseiland moet een recreatief toegankelijk eiland worden met openbare oevers in een parkachtige sfeer welke ligt verankerd in een infrastructureel netwerk van vaar-, autowegen en langzaam verkeerroutes. Het Sluiseiland heeft daarin raakvlakken met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Westergouwe in de directe omgeving. Het Sluiseiland vormt straks de schakel tussen dit uitbreidingsgebied en de bestaande stad."

De buurt was blij en dacht al enthousiast na over recreatieve mogelijkheden. Een containeroverslag is een streep door die idee├źn. Niet langer is het sluiseiland een recreatief toegankelijk eiland, maar een door infrastructuur doorsneden havengebied, met de speeltuin ingeklemd tussen de wegen en containers.

Een containeroverslag zal de verkeersdruk ter plekke ook laten toenemen. Dat heeft negatieve gevolgen voor iedereen. Het verkeer van en naar Westergouwe heeft hinder van de toename van vrachtverkeer ter plekke. In die zin is de containeroverslag een verplaatsing van verkeer van Rotterdam naar Gouda. De wegen eromheen worden ook drukker, ook in Korte Akkeren. En die wijk zit al ingeklemd tussen industrie en wegen, waardoor de leefbaarheid daar meer onder druk staat dan in welke wijk in Gouda dan ook.

Wat GroenLinks betreft is het mogelijk maken van een containeroverslag op het sluiseiland een schending van de belofte aan Korte Akkeren voor groen en recreatie om de wijk. Het zorgt voor meer vrachtverkeer op een plek waar we juist toe moeten naar minder verkeer. Het comfort voor langzaam verkeer wordt daarmee ook minder.

Vanuit het wijkteam zijn alternatieven gekomen. Die zijn misschien economisch minder aantrekkelijk, maar sluiten wel beter aan bij de kwaliteit van de stad. Voor ons gaat de kwaliteit van leven boven de economie. Het sluiseiland is niet de enige en niet de beste plek om Goudse bedrijven te helpen. Wij kiezen dus nu niet en nooit niet voor een containeroverslag op het sluiseiland die het woongenot van mensen in Korte Akkeren verstoort.