Sociaal beleid en stevige verduurzaming in komende begroting

De grote financiële keuzes waren bij de Kadernota doorgeschoven naar na de zomer. Het College heeft nu in een memo een aantal knopen doorgehakt voor de begroting volgend jaar. Het is een mix van beleid dat nu eenmaal moet vanwege rijksbeleid, tot aan eigen keuzes om Gouda nog mooier te maken. In dit memo gaat het over de keuzes voor nieuw beleid, mogelijk door de meevallers en economische groei.

Voor GroenLinks zijn de belangrijkste punten:

Groen

 • Forse investering in fietsparkeren aan de noordzijde van het station: meer stallingsruimte, en dan ook meer handhaving op verkeerd gestalde fietsen.
 • Verduurzaming panden (3 miljoen euro, waarvan 4 ton in 2018)
 • Een funderingsfonds voor huiseigenaren die zelf noodzakelijk funderingsherstel niet kunnen betalen. Met zakkende bodem is dat een groot probleem in Gouda, met name de oude wijken.

Sociaal

 • Er wordt werk gemaakt van de ontschotting van de decentralisaties ("3D")
 • Begroten van aanvullingen tekorten BUIG (participatiewet, meer focus op langdurig werkelozen) en Jeugdzorg zodat de zorg op peil blijft. Vanuit het Rijk krijgt Gouda de komende jaren 30% minder budget voor de jeugdzorg, en al jaren te weinig geld om de bijstand van te betalen.
 • De schuldhulpverlening wordt verbeterd en anders georganiseerd
 • Meer geld voor Veilig Thuis (ondersteuning kindermishandeling en huiselijk geweld)

Open

 • Tijdelijke subsidie voor het Verzetsmuseum zodat een verhuizing naar de Chocoladefabriek (en redding van het museum) mogelijk gemaakt kunnen worden.
 • Meer geld voor veiligheid, zowel preventie als handhaving. Er komt een Preventie Interventieteam om risicojongeren eerder in beeld te krijgen en te helpen, en er komt extra stadstoezicht om te surveilleren en handhaven.
 • Lastenverlichting, oa op rioolheffing, waar zowel huurders als huiseigenaren van profiteren. 
 • Onderzoek naar een Cheese Experience als toeristische trekker

Het is een pakket waar we als GroenLinks trots op zijn en die op groen, sociaal en open weer een flinke verbetering vormen voor de stad!

In oktober komt de gehele begroting beschikbaar, waar de raad begin november over beslist.