Nu tijd voor duurzaamheid!

Westergouwe wordt verder verduurzaamd

Fase II van Westergouwe gaat binnenkort in ontwikkeling. De gemeenteraad heeft daarom gepraat over de extra duurzame ambities uit het Actieprogramma van de nieuwe coalitie, het stedebouwkundig plan en het beeldkwaliteitplan. Voor GroenLinks stonden de duurzame ambities voorop: we bouwen immers een wijk voor de toekomst, niet voor het verleden. Het ging in de Raad met name over gasloos bouwen en klimaatadaptatie.

Westergouwe ligt weliswaar zo'n 5m50 beneden NAP, maar daar wordt al sinds de eerste ontwerpen rekening mee gehouden. Er is veel water, en veel extra capaciteit om intensieve buien op te vangen. Er is rekening gehouden met de gevolgen van een dubbele dijkdoorbraak. De Groenblauwe zone naast de wijk is af nog voordat de eerste fase van de bouw is afgerond. De woningen zijn zongericht en geschikt voor zonnepanelen. Nu de energietransitie verder gaat en we het klimaatakkoord van Parijs hebben is het tijd om de lat hoger te leggen. 

Raadslid Michel Klijmij - van der Laan heeft ervoor gezorgd dat bij de besluitvorming ook is besloten dat gasloos bouwen en/of Nul-op-de-Meterwoningen zeer zwaarwegend in de tendering van de grond worden verwerkt. Zo kunnen duurzame ontwerpen voorrang krijgen boven minder duurzame. Bovendien kunnen bieders op de grond nu innovatief aan de slag met oplossingen om gasloos te bouwen. Met het binnenkort vervallen van de aansluitplicht voor gas en de algehele transitie naar gasloos in Nederland zou het ook absurd zijn om nog een heel gasnet aan te leggen. In fase II van Westergouwe kan er al een begin worden gemaakt met die transitie. In dezelfde motie, die oa door GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie en D66 was ingediend, is ook opgeroepen om Westergouwe III helemaal gasloos te doen. Er bleek helaas geen draagvlak in de raad om die al zo strikt voor fase II te besluiten, hoe graag GroenLinks dat al had gewild. Voor de wijk is dit besluit wel een flinke stap voorwaarts richting echt duurzame woningen. Uit onderzoeken blijkt dat die beter verkopen, de duurzame investering wordt terugverdiend en de latere woningprijzen hoger liggen dan soortgelijke minder duurzame woningen. Het is dus niet nodig deze woningen te subsidiëren: duurzaamheid verdient zichzelf dubbel en dwars terug en maakt de wijk beter klaar voor de toekomst.

Een tweede punt was het tegengaan van verharding. Door daar nu regels over op te nemen in het Beeldkwaliteitsplan kan je effectief voorkomen dat tuinen volledig worden verhard. Die verharding zorgt dat regenwater richting de openbare hemelwaterafvoer gaat, dat dus een grotere capaciteit moet hebben. Aan de kosten daarvan dragen we allemaal bij via de rioolheffing, en dat is zonde. Door dit direct in de regels op te nemen zullen nieuwe wijkbewoners direct een tuin aanleggen met maximaal 50% verhard oppervlak, zo was ons voorstel in een amendement (wijziging van het raadsbesluit). Handhaving is dan relatief eenvoudig te doen. Helaas bleken naast GroenLinks alleen PvdA, PvdD en SP klimaatverandering serieus te nemen en werd het voorstel verworpen. Een zwakkere motie waarin hetzelfde moest gebeuren maar dan door verleiding werd wel aangenomen. Het is beter dan niets, maar het blijft afwachten of de verharding van de tuinen ook echt wordt tegengegaan zo.