Zorgen over verdwijnende anti-kraak in Gouda

De fractie van GroenLinks maakt zich zorgen over het lot van de huidige anti-kraakbewoners van het voormalige verpleeghuis Bloemendaal. Ongeveer 60 mensen dreigen op korte termijn op straat te komen staan, terwijl er nu al weinig sociale huurwoningen zijn. Ondanks de extra sociale huurwoningen die dit college, mede dankzij GroenLinks, heeft gerealiseerd, blijft het moeilijk om aan een goedkope huurwoning te komen. De druk op de woningmarkt neemt nu nog verder toe. GroenLinks wil weten of de groep mensen die nu tijdelijk onderdak heeft wel goed in beeld is, en wat het college heeft gedaan sinds de vaststelling van de Woonvisie om voor goede tijdelijke en vaste woonruimte te zorgen voor onze Gouwenaars. Ook wil de fractie weten wat de vooruitzichten zijn voor de anti-kraakbewoners in het voormalige St Jozephziekenhuis.
 

In de tussentijd moet er een goede oplossing worden gevonden voor de 60 mensen die nu op korte termijn op straat komen te staan bij een toch al krappe woningmarkt. Zeker omdat een andere grote anti-kraaklocatie, het St Jozephziekenhuis, ook steeds verder in ontwikkeling lijkt te zijn. Kandidaat-raadslid Rolf van der Mije wil dat eerst wordt gekeken wanneer wordt gesloopt voordat de bewoners uit het voormalige verpleeghuis worden gezet:

Het proberen waard. Daarna streven naar structurele oplossing door ombouwen kantoorruimte. Mes snijdt aan twee kanten: Gouda heeft nu 37% leegstand in kantoren en 1600 extra sociale woningen nodig in 2022. Percentage leegstand naar beneden vs minder lange wachtijden.

— rolf van der mije (@goudarolf) 3 maart 2018