Nieuws

Dit dossier meurt pas echt

Het gaat vaak over hondenpoep in Gouda, maar een echt stinkend dossier is Koudasfalt. GroenLinks maakt zich zorgen over het overschrijden van normen en zwakke handhaven.

Lees verder

Verslag Thema-avond Westergouwe

Westergouwe is een polder net buiten Gouda. Al heel lang zijn er plannen om deze te bebouwen. Dus ook sinds GroenLinks in toetrad tot het college van de stad. De plannen om te bouwen zijn daardoor niet veranderd maar er is wel een levendige discussie binnen GroenLinks HOE dit, zo duurzaam mogelijk, zou moeten. Ook leeft de vraag welk standpunt GroenLinks moet innemen zodra een volgend landelijk gebied in aanmerking komt voor bebouwing. Op deze vragen werd binnen onze partij op geheel open en democratische wijze gesproken op 17 november.

Lees verder

Fractie stelt vragen aan college over discriminatie uitzendbureaus

Fractie van GroenLinks is enorm geschokt door onderzoekscijfers die uitwijzen dat ruim 75% van de uitzenbureaus meewerken bij het verzoek van werkgevers geen andere kandidaten met andere nationaliteiten te leveren. Groenlinks ziet Gouda als een multiculturele samenleving, een stad waar verschillende mensen van allerlei culturele achtergronden met veel plezier werken en wonen en dat vertaalt zich in het toenemende ondernemerschap van de allochtonen. Het is niet acceptabel als een bepaalde groep mensen die willen werken hun recht tot werken wordt ontnomen vanwege discriminatie.

Lees verder

Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning verdeelt het beleid op het gebied van wonen, zorg en welzijn in negen prestatievelden. De gemeente moet beleid ontwikkelen en in het beleidsplan WMO neerleggen hoe zij in de komende vier jaar met deze prestatievelden omgaat. De komende tijd gaat dit onderwerp spelen in de gemeenteraad van Gouda. Wat betekent dit voor Gouda? Hierbij een klein samenvatting.

Lees verder

Gouda Fairtrade gemeente

Gouda is op 4 november door een onafhankelijke jury tot Fairtrade gemeente uitgeroepen. We behoren daarmee tot de koplopergroep van gemeenten die deze status nastreven, om precies te zijn nummer 19. Het betekent dat een flink aantal bedrijven, restaurants, instellingen en scholen Fairtrade producten gebruiken of verkopen, producten waarvoor boeren en producenten in derde wereldlanden een eerlijke prijs krijgen.

Lees verder

GroenLinks vreest willekeurige controles

Het politiekorps Hollands Midden gaat een proef houden waarbij op straat vingerafdrukken worden gecontroleerd. De proef is onder andere bedoeld om "vreemdelingen" te controleren of zij rechtmatig in Nederland verblijven. Aangezien aan iemand niet te zien is of hij of zij rechtmatig in Nederland verblijft vreest GroenLinks een klopjacht waarbij de Goudse burger onnodig lastig gevallen gaat worden.

Lees verder