Michel Klijmij-van der Laan lijsttrekker GroenLinks Gouda

De leden van GroenLinks Gouda hebben op 28 november 2013 Michel Klijmij-van der Laan gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Klijmij was de afgelopen vier jaar al gemeenteraadslid en zal het stokje overnemen van Hilde Niezen, die op dit moment fractievoorzitter is. Hilde Niezen komt tweede op de lijst. Op de derde plaats staat Rommy de Leeuw, die nu burgerraadslid is.

De kandidatenlijst is vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Michel Klijmij-van der Laan: “De afgelopen jaren heeft GroenLinks veel bereikt, mede door deelname aan het college. We hebben laten zien hoe we samen met andere partijen onze stad door de crisis kunnen loodsen, juist door kansen te blijven bieden aan mensen in Gouda die dat het meest nodig hebben.”

De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bestaat uit de volgende personen: 1. Michel Klijmij – van der Laan, 2. Hilde Niezen, 3. Rommy de Leeuw, 4. Mohamed Amessas, 5. Marika Dekkers, 6. Henk Lappee, 7. Léon van der Meij, 8. Judith Wijtenburg, 9. Tim Geluk, 10. Yke Witteveen, 11. Theo Vogelenzang, 12. Robbert Verspaandonk, 13. Ruth Noorduyn, 14. Jan Wieringa, 15. Nel Verburg, 16. Ad Ooms, 17. Arnout Menkveld en 18. Wendy Ruwhof.

Ook het Programma 2014-2018 is door de leden vastgesteld. Dit programma heeft als titel ‘Naar een zekere toekomst’ en is opgedeeld in drie hoofdthema’s:  groen, sociaal en open. Daarmee blijft GroenLinks zich inzetten voor groen en sociaal beleid. GroenLinks is er de afgelopen jaren in geslaagd om de gemeentefinanciën op orde te brengen, te bezuinigen én te investeren. Gouda is opgeklommen in de ranglijst van meest duurzame gemeenten en staat nu in de top 10. Ondanks de miljoenenbezuinigingen konden we de allerarmsten ontzien, door niet op armoedebeleid te bezuinigen.

Ondanks de crisis bleef GroenLinks investeren in de stad. Fietsroutes zijn aangepakt en door extra voorrang kun je nu nog sneller door Gouda fietsen. Er is een nieuw zorgcentrum verrezen, De Hanepraaij. Rondom het duurzame Huis van de Stad verschijnen kantoren en een bioscoop die centraal liggen en goed per OV en fiets bereikbaar zijn.

Sommige grote ontwikkelingen hebben we juist tegengehouden: de plannen van Multi voor het zuidelijk stationsgebied vormden door alle extra verkeer een bedreiging voor de leefbaarheid in de omgeving. GroenLinks keerde zich ook tegen de te ruime uitbreidingsmogelijkheden voor Croda die een verslechtering vormden voor omwonenden.

Zo zoekt GroenLinks iedere keer de balans tussen het belang van de stadseconomie en de belangen van mens en natuur. Want voor GroenLinks staat een prettige, leefbare stad voorop.