Ooit was ik het op één-na-jongste gemeenteraadslid in Gouda (zelfs heel even de jongste), en bij mijn afscheid in 2018 het meest ervaren raadslid dat toen stopt. Ik heb me sinds 2006 in de gemeenteraad ingezet voor een veiliger, groener, socialer en toleranter Gouda. Het is een eervolle baan, om je kiezers te mogen vertegenwoordigen en de stad helpen te besturen, en ik kijk daar met veel plezier op terug. 

Ik ga graag het gesprek aan met iedereen in de stad over onderwerpen als de energie- en warmtetransitie, het groen, de openbare ruimte en bodemdaling. Allemaal onderwerpen die ingrijpen op de directe leefomgeving van Gouwenaars.