“ "Gewoon de stad teruggeven aan de jeugd." ”

Mohamed Amessas: "Wat mij betreft moet jeugd meer ruimte krijgen om actief en betrokken te zijn bij onze Goudse samenleving. Jeugd moet meedoen, meedenken en meebeslissen rondom het thema 'jeugd', gewoon de stad teruggeven aan de jeugd. Ook zet ik me in voor een socialer en beter Gouda, waarin iedereen genoeg kansen heeft om zijn dromen waar te maken. Nu, in deze moeilijke bezuinigingstijden wil ik me extra inzetten om slimme en creatieve oplossingen te bedenken om toch zoveel mogelijk voorzieningen te behouden. Vanuit mijn positie als raadslid draag ik graag mijn steentje bij aan een groen, sociaal, tolerant en kleurrijk Gouda."

Mohamed Amessas is in 1970 geboren in Noord-Marokko. In het kader van gezinshereniging is hij in 1990 naar Nederland/Gouda geïmmigreerd. En volgde een hbo-studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en als afronding nog een post-hbo. Sinds zijn komst naar nederland is hij actief geweest binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Hij bekleedde verschillende functies zowel op lokaal als op landelijk niveau. Zo is hij op dit moment actief binnen het landelijk netwerk voor vrijzinnige Marokkanen en Nederlanders en tevens bestuurslid van het Kleurrijk Platform GroenLinks. Tussen 2010 en maart 2014 was hij gemeenteraadslid voor GroenLinks in Gouda. Zijn portefeuille bestond uit jeugd en onderwijs, werk en inkomen en Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO). In de zomer van 2014 is hij burgerraadslid geworden voor de fractie van GroenLinks Gouda.

Mohamed Amessas werkt als leidinggevende bij een welzijnsinstelling op het gebied van jongerenwerk.

  • Onderwijs
  • Veiligheid & Openbare orde
  • Integratie, antidiscriminatie & diversiteit
  • Welzijnswerk
  • Jeugdzorg/jeugdhulp: oa basis- en specialistische GGZ, Forensische GGZ, kinderbescherming, Jeugdreclassering en gesloten jeugdzorg
  • Passend onderwijs
  • Vrijwilligers en mantelzorg
  • Jeugd, Onderwijs en Arbeidsmarkt
  • Armoedebeleid/ schuldhulpverlening