“ "De kunst van het meedoen." ”

Zorgen dat inwoners er toe doen en mee kunnen doen in deze stad. Om dat te bereiken is het mijn ambitie om de "Politiek" en inwoners dichter bij elkaar te brengen. Ik zou het geweldig vinden als ambtenaren nog meer de wijken ingaan, luisteren naar de bewoners en samen met hen de uitvoering van het beleid te verbeteren en aan te passen waar dat nodig is.

De grote diversiteit en gezellige drukte op zaterdag in de binnenstad trok mij aan in Gouda, waar ik sinds 2005 woon. Oorspronkelijk kom ik uit Zandvoort en ben dus gewend een stad te delen met toeristen. Heel gezellig maar af en toe wil je ook wel eens rust en ruimte. Kunst is in mijn leven belangrijk. In 2014 heb ik "de ruimte van Rolf" aan de Lage Gouwe opgezet. Voor veel beeldend kunstenaars is het lastig om aan de bak te komen. In deze niet commerciële ruimte krijgen zij de mogelijkheid om te experimenteren en te exposeren.

De huidige tendens om burgers te reduceren tot hun economische bijdrage maakt mensen onzichtbaar. Ik vind het belangrijk dat bewoners weer mee gaan tellen. Door de decentralisering is de gemeentepolitiek nog belangrijker geworden in ons dagelijks leven. En omdat ik niet aan de zijlijn wil staan ben ik de politiek in gegaan om daar wat aan te doen.

 • Klimaatadaptatie (groen, water, bodemdaling)
 • Armoedebeleid
 • Schuldhulpverlening
 • Financiën en belastingen
 • Cultuur & evenementen, cultuurhistorie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Wijkaanpak
 • Personeel en organisatie
 • Wonen, BWT, woonwagens, wijkontwikkeling
 • Mobiliteit/Verkeer
 • Omgevingswet
 • Stedelijk beheer (afval, riool en onderhoud openbare ruimte)
 • Toekomstvisie stad
 • Grote projecten