“ "Ik zie deze wereld als een geschenk om van te genieten: samen met alle levende wezens nu en in de toekomst." ”

Ruth Noorduyn: “Ik zie deze wereld als een geschenk om van te genieten: samen met alle levende wezens nu en in de toekomst. Om te kunnen genieten moet ik wel weten dat anderen dat ook kunnen. Daarom is voor mij het actief nastreven van Groen én Links de enig mogelijke manier. Het is voor mij zowel maatschappelijk basisprincipe als levenshouding.”

Ruth heeft gewerkt als dierenarts, als coördinator bij Vluchtelingenwerk, als ontwikkelingswerker op Bonaire, en als onderzoeker ‘natuurlijke hulpbronnen en conflicten’ in Kameroen. Zij was een flink aantal jaren bij de Omgevingsdienst Midden-Holland werkzaam als medewerker duurzaamheid en energietransitie. Op dit moment helpt zij vanuit het Nationaal Programma Regionale Energiestrategien (RES) mee bij het tot stand komen van de 30 landelijke plaatjes over hoe en waar we duurzame energie gaan opwekken en onze grote duurzame warmtebronnen vandaan halen en verdelen.

Ruth was in Den Haag actief in de GroenLinks-themawerkgroep Milieu. Ook vanaf 2012, toen zij in de prachtige, historische stad Gouda neerstreek, heeft zij zich voor de partij ingezet.

Daarbij was zij eerst enige tijd voorzitter van het permanente campagneteam en sinds 2014 lid van het afdelingsbestuur. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was zij voorzitter van de  kandidatencommissie. Hard werken, maar wel heel leuk! Samen met een aantal andere leden de belangrijke taak uitvoeren om met een goed voorstel voor een eventuele fractie naar de Algemene ledenvergadering te komen. Ruth: "En ik kan zeggen: dat is ons goed gelukt. We hebben weer een team van kanjers! in de raad!" 

Daarnaast zit Ruth voor de tweede keer in de delegatie van GroenLinks naar de Europese Groene Partij, waar zij onder andere de lokale belangen inbrengt.

"Solidariteit en samenwerking over de grenzen is van groot belang. En Europa bepaalt veel van wat ons allen direct aangaat."

 

  • Campagne
  • Themawerkgroepen