Goede zorg voor iedereen

Iedereen heeft recht op goede zorg, ongeacht inkomen.

Iedereen heeft recht op goede zorg, ongeacht inkomen.

Dat kan als we kosten eerlijker delen, regels terugdringen en teruggaan naar de menselijke maat. Goede zorg draait om aandacht. Daarom geeft GroenLinks mensen zelf meer invloed op de zorg die zij en hun dierbaren krijgen. Maar kwetsbare groepen mogen niet in de steek worden gelaten. Senioren en mensen met een beperking krijgen toegang tot volwaardige dagbesteding. Jeugdzorg moet dichtbij zijn, met korte lijnen.