Gouda moet groener

GroenLinks wil een groene gemeente, dat spreekt voor zich. Prioriteit bij stadsnatuur, energiezuinige oude én nieuwe woningen, Green Deals met bedrijven, ruimte voor water, leegstand bestrijden en ʻde vervuiler betaaltʼ: parkeerbelasting in heel Gouda voor parkeren in de openbare ruimte en meer afval scheiden.