Uitgelicht

Ruth Noorduyn te midden van de GroenLInks delegatie

 

Ruth Noorduyn heeft als delegatielid van GroenLinks onze afdeling goed vertegenwoordigd in de wereldwijde groene politieke familie. Hierbij doet zij verslag van haar ervaringen op het European Green party en Global Greens congres eind maart in Liverpool.

 

 

Als een van delegatieleden van GroenLinks mocht ik eind maart in Liverpool deelnemen aan het megagrote dubbelcongres van de Europese Groene Partij en de Global Greens. Een prachtige ervaring van een zeer nuttige bijeenkomst.
 
Wat een inspiratie leveren al die verhalen over hoe het elders gaat, over hoe kleine groepjes vechten om het groene en sociale idee in een land, een dorp, geland te krijgen. Hoe mensen het voor elkaar krijgen met concrete acties lands- en stadgenoten bewust te krijgen van het belang van democratische en politieke inbedding. Hoe het werkt om als (meestal) minderheidspartij mee te regeren en idealen binnen te halen. Wat is er veel te leren van hoe anderen het doen. Wat een ideeën kwamen er langs om samen verdere stappen te zetten.
Maar ook: hoe confronterend om te horen over Burundi waar de Groene partij geen bestaansrecht heeft, waar de zittende president een gewelddadige dictator is, en de oppositie geheel buitenslands leeft. En waarvan de vertegenwoordigers heel dapper aan ons vragen om toch vooral door te gaan met ondersteuning op grasrootniveau: concreet, met incorporatie van onze groene en sociale waarden en, vooral, met een boodschap van hoop
Aan de orde waren grote onderwerpen als oorlog en vrede, wereldwijde handel, klimaat, tolerantie. We bespraken hoe we elkaar hierin kunnen ondersteunen. We namen resoluties aan om te laten weten waar we voor staan en om onze vertegenwoordigers in het Europese parlement van ideeën en munitie te voorzien. De GroenLinks-delegatie kreeg haar resolutie over de bescherming van gebieden die niet onder de soevereiniteit van 1 land vallen, maar van de gehele mensheid zijn – diepe zee en outer space - unaniem aangenomen.
 
Al die onderwerpen kwamen terug in de sessies over “hoe doe je dat nou lokaal”; “hoe linkt het grote met het kleine en hoe voer je onze idealen door”?
Als Nederlandse GroenLinkser werd ik natuurlijk continu gefeliciteerd met onze mooie overwinning bij de 2e kamervekiezingen. Als Gouwenaar kon ik ons lokale verhaal in dit grote geheel inbrengen; in formele sessie over lokale onderwerpen, maar vooral in alle gesprekken met zoveel andere leden van onze wereldwijde groene familie.
 
Het congres sloot af met een heuse Liverpoolverklaring over onze idealen en ambities.