Meld je aan voor de publieksdagen op: 33rd Council - Registration

GroenLinks is een partij met een sterke link naar Europa. Wij staan voor gezamenlijk, grensoverschrijdend, en daardoor effectiever groen en sociaal beleid. Daarom zijn wij als GroenLinks lid van de Europese Groene Partij (de EGP). De EGP brengt nationale  partijen samen, die dezelfde groene en sociale idealen delen, over het hele Europese continent, binnen en buiten de EU. We streven naar een groene transformatie, naar een progressieve en duurzame toekomst en inclusie van álle inwoners. We proberen de groene en sociale politiek in Europa meer slagkracht te geven door waar mogelijk samen op te trekken en van elkaar te leren. Elk half jaar houdt deze partij een algemene vergadering. 

In normale tijden gebeurt dat door ergens in Europa bij elkaar te komen en als 1 grote, pan-Europese politieke familie te werken aan gezamenlijke position papers over Europese thema's en stelling te nemen bij actuele internationale politieke issues: Midden vorig jaar bijvoorbeeld een actie m.b.t. Black Lives Matter! Op die manier geeft de EGP richting aan de groene factie in het Europese parlement en ondersteunt de activiteiten op nationaal niveau. Tijdens die bijeenkomsten leren de deelnemers elkaar kennen en ontstaat meer begrip voor overeenkomsten én (culturele) verschillen.

Voor GroenLinks neemt een delegatie deel, die door de ALV voor drie jaar is gekozen. De delegatieleider is de Internationaal secretaris uit ons partijbestuur, Gebke van Gaal. Op vorige councils heeft deze delegatie zich bijvoorbeeld sterk gemaakt voor een resolutie tegen het handelsverdrag Mercosur en voor een betere behandeling van de vluchtelingen in het zuiden van Europa. Op de aanstaande  council zal zij een resolutie inbrengen over de digitaliserende wereld, de risico's en de voorwaarden om zulke processen zo veilig mogelijk te doen. Ook zal er onder andere gesproken worden over de EGP-standpunten met betrekking tot de Conference of the future of Europe (zie daarvoor en voor verdere informatie over de EGP: https://europeangreens.eu/ )

In verband met corona worden de vergaderingen nu online gehouden. Dat biedt mogelijkheden voor de leden van de lidpartijen over heel Europa heen: het is veel makkelijker om aan te sluiten... geen ingewikkelde reizen die tussen werkdagen moeten worden ingepland. Gewoon digitaal aanmelden, een kleine bijdrage betalen en deelnemen aan de publieksdagen. 

Binnenkort vindt er weer zo'n vergadering plaats: van 25 - 29 mei.

Voor meer informatie over GroenLinks en de EGP, zie: De EGP