GroenLinks Gouda/Waddinxveen/Krimpenerwaard is een actieve GroenLinks-afdeling met ruim 250 leden. Onze leden zijn regelmatig op straat zichtbaar om met mensen in contact te blijven. GroenLinks heeft in Gouda een wethouder in het college van Burgemeester & Wethouders, vier raadsleden, twee burgerraadsleden en een fractie-ondersteuner in de gemeenteraad. In Waddinxveen werken we samen met de PvdA en met hen hebben we gezamenlijk twee raadsleden in de gemeenteraad. Ook in Krimpenerwaard zijn we begonnen met samenwerken met de PvdA, daar zijn er ook twee raadsleden van PvdA/GroenLinks.

Voor algemene informatie over GroenLinks Gouda kun je een e-mail sturen naar onze secretaris, of neem contact op met de volgende mensen:

Gemeenteraadsleden
Als je een vraag wilt stellen aan een van onze gemeenteraadsleden kan dat. Stuur een mail naar fractievoorzitter Claire Philips, of neem contact op met de raadsleden Tim Geluk-van den Burg, Redouan Allaoui of Sandra Brouwer.

College van B&W
GroenLinks heeft voor de vijfde achtereenvolgende keer een wethouder in het college. In deze raadsperiode is dat Michel Klijmij-van der Laan. Hij is wethouder van:

  • Klimaat (water, groen en bodemdaling)
  • Duurzaamheid en energie
  • Stedelijk beheer en mobiliteit
  • Natuur, milieu en dierenwelzijn
  • Bewonersparticipatie en -initiatieven

Bestuur
Het bestuur bestaat uit Henk Lappee, (voorzitter en waarnemend penningmeester), (vacature voor secretaris),  Annemiek Mul (algemeen bestuurslid), Halvard Jan Hettema (algemeen bestuurslid), Gerard Frederiks (algemeen bestuurdslid) en Arie Groenenboom (campagneleider).

Het bestuur is bereikbaar via e-mail.

Permanent Campagneteam
De verkiezingen zijn geweest of ze komen er weer aan, hoe dan ook; het campagneteam gaat altijd door! Tussen de verkiezingen in, blijven we werken aan zichtbaarheid en in gesprek met bedrijven en inwoners van Gouda. Arie Groenenboom is onze Goudse campagneleider en is te bereiken via 06-40180684.

Waddinxveen
Voor meer informatie over de gezamenlijke gemeenteraadsfractie PvdA-GroenLinks in Waddinxveen zie: www.pvdagroenlinkswaddinxveen.nl/

Krimpenerwaard
Voor meer informatie over de gezamenlijke gemeenteraadsfractie PvdA-GroenLinks in Krimpenerwaard zie: https://pvda-groenlinks.com/

Website
Vragen over deze website kun je kwijt bij onze secretaris.