“ "Een goed leven in een veilige stad." ”

In 2000 ben ik met mijn gezin in Gouda neergestreken. Vanaf de eerste dag voelde ik me hier thuis. Een mooie binnenstad, de natuur op loopafstand, goede treinverbindingen, en vriendelijke, toegankelijke stadgenoten die soms een beetje moeten wennen aan mijn Noord-Hollandse directheid.

Ik heb een goed leven in deze stad - en gelukkig geldt dat voor veel stadgenoten. Met elkaar maken we van Gouda de open, veilige en gastvrije plek om te leven.

Een veilige stad is niet per se een stad waar nooit wat vervelends gebeurt, dat is een illusie. En als je het zelf hebt meegemaakt, weet je hoe ellendig dat kan zijn. In mijn buurt is een poos veel ingebroken. Dan is het belangrijk dat de politie er is en zijn werk goed doet. Maar wat ook gebeurde: de buurt kwam in actie, informeerde elkaar, startte een WhatsApp-groep, geeft nu meer aandacht aan wat er op straat gebeurt.

De gemeente kan niet alle ellende voorkomen. Maar wel kan ze zich meer inspannen om de stad veiliger te maken, de woninginbraken en andere vormen van criminaliteit te verminderen. Naast het ondersteunen van buurtinitiatieven (er zijn inmiddels 100 WhatsApp-groepen in Gouda) en subsidies voor beveiliging van huis en straat kan ze inzetten op meer samenwerking tussen politie, gemeentelijke diensten, leerplichtambtenaar en sociaal teams. Vooral daar liggen de kansen voor preventie. Want dat is de GroenLinks-benadering: overtreders pak je aan, maar de echte uitdaging ligt in het terugdringen van overtredingen, in preventie. Door contact te maken en een goed beeld opbouwen waar 't mis kan gaan: Gouwenaars die de aansluiting met de samenleving dreigen te verliezen, die afglijden naar criminaliteit of ontvankelijk worden voor radicalisering. En daar actie op te zetten. En dat vraagt om samenwerking, korte lijnen en sociale initiatieven. Daar wil ik voor me inzetten.

  • Vernieuwing sociaal domein jeugd en welzijn
  • Duurzaamheid en energie
  • Participatiewet
  • Maatschappelijke ondersteuning
  • Gezondheid
  • Sport
  • Arbeidsmarkttoeleiding
  • Bewonersparticipatie en -initiatieven
  • Regionale samenwerking