Deelnemers aan de Leergang lokale politiek
Nieuws

Nieuwe leden en leergang lokale politiek

GroenLinks en PvdA hebben sinds de Tweede Kamerverkiezingen veel nieuwe leden erbij gekregen! Hierdoor merken we dat er steeds meer mensen interesse in de...

22 mei 2024

Lees meer
Stemming over motie tijdens raadsvergadering in Gouda
Nieuws

Nieuwe regiovisie voor huiselijk geweld

De Goudse gemeenteraad heeft een nieuwe visie goedgekeurd voor huiselijk geweld, Huiselijk geweld is geweld tussen mensen die elkaar kennen en verwant zijn aan...

22 mei 2024

Lees meer
Boek over slavernijverlede
Nieuws

Standpunt Gouds koloniaal en slavernijverleden

De afgelopen weken is er in Gouda een maatschappelijke discussie ontstaan over hoe we als stad omgaan met het koloniaal en slavernijverleden. GroenLinks kreeg...

07 mei 2024

Lees meer
Stemming over motie voor vuurwerkvrije zones
Nieuws

Meer aandacht voor vuurwerkvrije zones

GroenLinks heeft samen met ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SGP, GBG, Gouda Vitaal en Van der Mije tijdens de raadsvergadering van 13 maart 2024 aan het...

13 mrt 2024

Lees meer
Goudse Hout met wolken
Nieuws

Een schonere lucht voor Gouda door grenzen aan houtstook

GroenLinks Gouda strijdt voor een schone lucht in Gouda. De gemeente Gouda is al bezig met het uitvoeren van het Schone Lucht Akkoord. Schone Lucht is een recht...

06 mrt 2024

Lees meer
Buurthuis De Speelwinkel
Nieuws

Spreekuur GroenLinks en PvdA in De Speelwinkel

Iedere 6 weken gaan de Goudse fracties van PvdA en GroenLinks de wijk in om spreekuur te houden. Zo kunt u direct met ons in gesprek en kunnen wij uw vragen...

06 mrt 2024

Lees meer
Kaart met toekomstig station Gouda-Zuidplas
Nieuws Openbaar vervoer

Treinstation bij Westergouwe erg kansrijk

De gemeente Gouda heeft samen met gemeente Zuidplas laten onderzoeken hoe een nieuw treinstation bij Westergouwe gemaakt kan worden.

29 feb 2024

Lees meer
Groep mensen in het Nelson Mandelacentrum
Nieuws

Leergang Lokale politiek gestart

De Leergang Lokale Politiek is gestart! Met ruim 20 deelnemers, leden van GroenLinks en een enkele PvdA-er en Claire Philips fractievoorzitter van GroenLinks...

21 feb 2024

Lees meer
Raadsleden Philips en Heesen op schoolplein in Gouda
Nieuws

Dankzij GroenLinks en PvdA hogere groennormen voor schoolpleinen

GroenLinks en PvdA hebben tijdens de laatste raadsvergadering een toezegging gekregen van het college voor hogere groennormen van schoolpleinen.

10 feb 2024

Lees meer
Stemming Zonne-energie op veld in Gouda
Nieuws

Omgevingsprogramma zonne-energie vastgesteld

Het Omgevingsprogramma zonne-energie is vastgesteld door de Goudse gemeenteraad. Met dit programma wordt de aanleg van zonnevelden mogelijk gemaakt.

09 feb 2024

Lees meer
Buurthuis Het Vogelnest Gouda
Nieuws

Spreekuur GroenLinks en PvdA in Het Vogelnest

Iedere 6 weken gaan de Goudse fracties van PvdA en GroenLinks de wijk in om spreekuur te houden. Zo kunt u direct met ons in gesprek en kunnen wij uw vragen...

07 feb 2024

Lees meer
Raadzaal Gouda
Nieuws

Nieuwe parkeerverordening Gouda vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 7 februari 2024 ingestemd met de nieuwe parkeerverordening. Hiermee maakt de gemeente parkeerplaatsen in de parkeergarages en op de...

07 feb 2024

Lees meer