Nieuws

Hilde Niezen: ‘Bij GroenLinks weet je zeker dat duurzaamheid prioriteit heeft’

Hilde Niezen

Nu de gemeenteraadsverkiezingen dichterbij komen, is het tijd om kennis te maken met de nieuwe lijsttrekker van GroenLinks Gouda: Hilde Niezen. Hilde Niezen volgt Michel Klijmij op als lijsttrekker van de partij en is ook wethouder verkeer, stedelijk beheer en duurzaamheid. Welke veranderingen wil zij de komende jaren zien in Gouda en wat zijn de uitdagingen?

Lees verder

Hilde Niezen lijsttrekker GroenLinks Gouda

Kandidaten GroenLinks Gouda

Op 16 november heeft GroenLinks Gouda haar concept top 10 voor de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. De lijst wordt aangevoerd door Hilde Niezen, de huidige wethouder namens GroenLinks voor duurzaamheid, verkeer en stedelijk beheer. In de kop van de lijst staan verder Rolf van der Mije (2), Annemiek Mul (3) , Mohammed Amessas (4) en Tim Geluk (5). De lijst is aangevuld met diverse kandidaten en jong aanstormend talent.

Lees verder

Bijdrage begroting Gouda

Op 6 en 8 november behandelt de gemeenteraad van Gouda de begroting voor 2018. In zijn laatste begrotingsdebat legt fractievoorzitter Michel Klijmij-van der Laan uit waar GroenLinks trots op is en wat er in de komende jaren nog zal moeten veranderen.

Lees verder

Gemeenten Groene Hart starten campagne tegen geluidsoverlast vliegtuigen

Vliegtuig Groene Hart

Gemeente Gouda is samen met andere gemeenten in het Groene Hart op 28 augustus 2017 de campagne 'Geef stilte een stem' gestart om overlast van vliegtuigen tegen te gaan. Schiphol groeit hard en wil daarom uitbreiden. Dit betekent dat er in de nabije toekomst meer dan 500.000 vliegtuigen per jaar over het Groene Hart vliegen. De gemeenten roepen de politiek op om bij het nemen van besluiten over de uitbreiding van Schiphol rekening te houden met het leefklimaat in het Groene Hart. 

Laat jouw stem horen

Één verordering voor Jeugdwet/WMO: stapje voor stapje vooruit

Met een nieuwe verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdzorg is een eerste stap gezet naar een volledige inclusieve verordening Sociaal Domein. GroenLinks heeft ingestemd met het voorstel van het college. Tevens waren we mede-indiener van een amendement (CDA) voor expliciete opname dat melding en aanvraag dezelfde tijdswerking hebben van 8 weken. Daarnaast hebben we ook een toezegging van de wethouder gekregen bij het debat dat die doorlooptijden van de procedures vanaf 1 januari a.s. haarfijn in beeld komen. Hiermee is er voor de burgers, die gebruik maken van deze diensten, beter inzage in de rechtszekerheid van hun aanvragen.

Lees verder

PROMEN voor nu gered maar zorgen blijven

Werk eerlijk delen

Het blijft een lastig dossier maar voor nu lijkt de Gemeentelijk Regeling van Promen gered voor de komende 2 jaar. Het college heeft namelijk samen met andere deelnemers uit de regeling (omliggende gemeente zoals o.a. Waddinxveen, Zuidplas maar ook Cappele) extra afspraken gemaakt. Wij als GroenLinks hebben ingestemd dat de huidige afspraken vallen binnen de eerdere kaders die we als gemeenteraad hebben gemaakt. Daarbij hebben we wel een stemverklaring afgegeven om op 1 onderdeel onze zorgen te delen over de verdere toekomst van Promen.

Lees verder

Pagina's