Nieuws

Uitslag Tweede Kamer- verkiezingen: flinke groei voor GroenLinks

Zoals iedereen weet heeft GroenLinks bij de Tweede Kamer-verkiezingen tien zetels winst geboekt! Dit is een historische uitslag. We mogen trots zijn op Jesse, zijn team voor verandering, de campagneleiding en op ons zelf. We hebben er met z'n allen voor gezorgd dat veel meer kiezers dan voorheen de weg naar GroenLinks hebben gevonden. Dank jullie wel al die kiezers. Meer speciaal danken we de kiezers in Krimpenerwaard, Waddinxveen en Gouda. GroenLinks is in onze 3 gemeenten flink gegroeid! In Krimpenerwaard en Waddinxveen stemden in vergelijking met 2012 vier keer zoveel mensen op GroenLinks en in Gouda drie keer zoveel. Dit geeft veel inspiratie om voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar een mooie campagne neer te zetten en weer veel kiezers voor ons te winnen! Lees meer voor een uitgebreider overzicht per gemeente in onze afdeling

Lees verder

Gemeenteraad Gouda heeft uitgewerkt actieprogramma goedgekeurd

Op 8 maart jl. heeft de gemeenteraad van Gouda het actieplan en de bijbehorende 1e begrotingswijziging goedgekeurd. In dit plan heeft het college van B en W het actieprogramma nader uitgewerkt dat de politieke partijen die in het college zitting hebben met elkaar in het najaar van 2016 overeen waren gekomen. Het uitgewerkte plan tref je hieronder aan.

 

 

Nieuw armoedebeleid met GL nog een slag socialer!

Afgelopen vergaderronde stond het armoedebeleid op de agenda van de gemeenteraad. Meer dan 1,5 jaar tijd is uitgetrokken om het beleid te herijken. GroenLinks' wens met de verhoging van de inkomensgrenzen naar 120% voor de minimaregelingen was al eerder ingewilligd. Nu het echte werk om de armoede en schulden stevig aan te pakken. Gelukkig lag er met voorstel vanuit het college al een redelijke basis om de minimaregelingen uit te breiden naar de gehele doelgroep. Met de Stadspas komt er een langverwacht GL doel in zicht om mensen op makkelijke wijze sociale participatie te laten hebben. Een GroenLinks amendement werd aangenomen in de raad om het gebruik van de vernieuwde regelingen minimaal 50% in 2018 te laten zijn en oplopend in de jaren daarna.

Lees verder

Uitgewerkt actieprogramma: goed werk!

Goed werk! Dat zei fractievoorzitter Michel Klijmij-van der Laan over het door het college uitgewerkte actieprogramma en bijbehorende begrotingswijziging tijdens het debat hierover op 6 maart jl. in de Goudse gemeenteraad. Lees hier zijn gehele bijdrage.

Lees verder

GroenLinks op de kaart in de Krimpenerwaard

Op 8 februari jl. is het bestuur van de afdeling naar Schoonhoven gegaan om met GroenLinksleden in Krimpenerwaard te praten hoe we GroenLinks hier weer op de kaart krijgen. Het was een gezellige en vruchtbare avond. We spraken af om de campagne voor de TK-verkiezingen aan te grijpen voor wat eerste activiteiten. Eind maart/begin april komen we weer bij elkaar. Binnenkort ontvangen alle GL-ers in Krimpenerwaard daarvoor een uitnodiging.

Duurzaamheidsloket van start in Gouda

Op 23 februari jl. heeft onze wethouder duurzaamheid Hilde Niezen het Duurzaamheidsloket geopend. Bij dit loket kunnen inwoners elke donderdag terecht voor advies over het verduurzamen van een woning.

Lees verder

Pagina's