Nieuws

Werken aan diversiteit en anti-discriminatie in Gouda

Op 29 maart jl. is in het cluster bestuur van de Goudse gemeenteraad het memo tegengaan van discriminatie besproken. Voor GroenLinks, maar ook voor de andere fracties in de raad is dit een belangrijk onderwerp. Ook wethouder van Gelder ziet er het belang van in. Hij liet weten dat de gemeente in januari 2018 een Gouds integratiebeleid presenteert. Dat moet tot stand komen in een interactief proces waarvoor betrokken organisaties worden uitgenodigd. (oa Stichting 21 maart). Er zal een conferentie over worden georganiseerd. Ons burgerraadslid Mohamed Amessas heeft tijdens het overleg laten weten dat GL dit een goed idee vindt.

Vooruitlopend hierop heeft de wethouder alvast toegezegd dat hij voor de zomer een overzicht zal verstrekken van alle initiatieven die de gemeente nu ondersteunt dan wel zelf neemt tegen discriminatie. Verder liet hij weten dat de gemeente in gesprek zal gaan met de moskeeën en ook dat het voornemens is om 2 maal per jaar een interreligieus gesprek te hebben.

In afwachting van de komende conferentie zet Mohamed uiteen wat de impact is van discriminatie, dat hij een Goudse samenleving wil die mensen verbindt, versterkt en verenigt en niet verdeelt. Hij geeft aan dat hij zich grote zorgen maakt over het nog te vrijblijvende beleid en doet alvast suggesties voor concrete actie!

 

Lees verder

Mooi Bolwerk of niet?

Vervelend nieuws vorige week: het overleg tussen Compartijn en Mooi Bolwerk is gestrand. Mooi Bolwerk is een bewonersinitiatief dat voor het Bolwerk, het voormalige pauzelandschap tegenover de Lichtfabriek, een groene invulling komt. In de huidige plannen (ook met bewoners opgesteld maar dan zo'n 20 jaar geleden) staat daar het poortgebouw ingetekend: een 4-laagsgebouw met 26 appartementen en een parkeergarage. Begin dit jaar is de grond gekocht door Compartijn om daar een kleine particuliere zorginstelling te vestigen. 

Lees verder

Westergouwe wordt verder verduurzaamd

Fase II van Westergouwe gaat binnenkort in ontwikkeling. De gemeenteraad heeft daarom gepraat over de extra duurzame ambities uit het Actieprogramma van de nieuwe coalitie, het stedebouwkundig plan en het beeldkwaliteitplan. Voor GroenLinks stonden de duurzame ambities voorop: we bouwen immers een wijk voor de toekomst, niet voor het verleden. Het ging in de Raad met name over gasloos bouwen en klimaatadaptatie.

Lees verder

Michel Klijmij-van der Laan stopt als fractievoorzitter van GroenLinks Gouda

Michel Klijmij-van der Laan

Michel Klijmij-van der Laan stopt als fractievoorzitter van GroenLinks Gouda. Hij zegt daar zelf het volgende over: “Ik ben nu weliswaar één van de jongste raadsleden, maar ook één van de meest ervaren. Ik vond het geweldig om 12 jaar lang bij te dragen aan een nóg mooier Gouda, maar nu wordt het tijd voor vernieuwing. Er loopt genoeg talent in GroenLinks rond, ik kan dus met een gerust hart stoppen volgend jaar.” Het bestuur heeft alle respect voor dit besluit, hoewel het niet niks is om zo'n ervaren kracht vanaf volgend jaar te gaan missen. Wij wensen Michel een mooi laatste jaar toe als politiek leider van GroenLinks Gouda.

GroenLinks orienteert zich op deelname aan gemeenteraadsverkiezingen in Krimpenerwaard

GroenLinks orienteert zich op deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in de Krimpenerwaard!  Wil jij dat GroenLInks meedoet aan die verkiezingen? Word lid en help ons om een succes te maken van een groene, sociale en tolerante Krimpenerwaard! Tijdens een bijeenkomst op 12 april a.s. bespreken we hoe dit verder aan te pakken. Meld je daarvoor aan voor 10 april a.s. bij voorzitter@groenlinksgouda.nl

 

Lees verder

Pagina's