20160328_122301.jpg
Nieuws

GL Gouda was op 28 maart 2016 in actie voor de samenwerking met Oekraïne

Het referendum op 6 april a.s. over de Nederlandse goedkeuring van het samenwerkingsverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne is ook in Gouda en omstreken...

29 mrt 2016

Lees meer
logo_rolstoel.jpg
Nieuws

Stap vooruit voor Gouwenaren met beperking!

Nu eindelijk de 2de kamer het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking heeft geratificeerd, is het goed om hier ook snel lokaal op te...

09 feb 2016

Lees meer
Koudasfalt
Nieuws

Raad verstrekt krediet voor aankoop Koudasfalt

Met 23 stemmen voor en 11 stemmen tegen heeft de gemeenteraad van Gouda ingestemd met een krediet voor de aanschaf van het Koudasfaltterrein!

03 feb 2016

Lees meer
Parkeerplaats bij de Prins Willem Alexanderkazerne
Nieuws

AZC pas in de tweede helft van 2017

Burgemeester Schoenmaker heeft de gemeenteraad laten weten dat het COA meer tijd nodig heeft voor de totstandkoming van AZC. Het wordt nu waarschijnlijk...

03 feb 2016

Lees meer
20160118_114133.jpg
Nieuws

Opwaarderen van de Kop van de Kleiweg

In het kader van het opwaarderen van de Kop van de Kleiweg wil de gemeente een fietssteiger realiseren naast de Kleiwegbrug. De omgevingsvergunning hiervoor...

21 jan 2016

Lees meer
Anti-discriminatie
Nieuws

Gouds Actieplan Anti-Discriminatie is voor de zomer klaar!

Wij willen een Gouda waar je kunt zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. We willen alle vormen van discriminatie actief tegengegaan. Eind 2014 is, bijna...

18 jan 2016

Lees meer
Nieuws

Maatschappelijke vergroeningsagenda is vastgesteld

Op 9 december heeft de Raad de maatschappelijke vergroeningsagenda vastgesteld. De agenda is opgesteld door een raadsbrede werkgroep. De agenda bevat...

10 dec 2015

Lees meer
Nieuws

Raad stelt woonvisie 2015-2019 vast

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 9 december 2015 heeft de Raad de woonvisie 2015-2019 vastgesteld. GroenLinks onderschrijft het uitgangspunt...

10 dec 2015

Lees meer
IMG-20151126-WA0002.jpg
Nieuws

Opbrengst en vervolg van de Goudse klimaattop

De klimaattop heeft een bont palet aan ideeen opgeleverd. Ze hebben betrekking op vermindering van Co2-uitstoot, vervoer, groen, distributie, afval, energie...

30 nov 2015

Lees meer
Nieuws

Behandeling begroting 2016 Waddinxveen

De begroting toont voor de komende jaren een tekort. Het college van B en W werkt daarom dan ook aan een herstelplan. Het grootste deel van de tekorten is...

12 nov 2015

Lees meer
zorg.jpg
Nieuws

Regeling compensatie zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten op komst

Tijdens de behandeling van de begroting 2016 heeft het Goudse college aangegeven dat het met een aanvullende regeling wil komen voor compensatie van hoge...

12 nov 2015

Lees meer
Nieuws

memo van College van B en W Gouda op komst over huisvesting van statushouders

Het college van B en W van Gouda heeft de gemeenteraad een memo in het vooruitzicht gesteld over de huisvesting van statushouders. Dat zijn vluchtelingen die...

06 nov 2015

Lees meer