20160118_114133.jpg
Nieuws

Opwaarderen van de Kop van de Kleiweg

In het kader van het opwaarderen van de Kop van de Kleiweg wil de gemeente een fietssteiger realiseren naast de Kleiwegbrug. De omgevingsvergunning hiervoor...

21 jan 2016

Lees meer
Anti-discriminatie
Nieuws

Gouds Actieplan Anti-Discriminatie is voor de zomer klaar!

Wij willen een Gouda waar je kunt zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. We willen alle vormen van discriminatie actief tegengegaan. Eind 2014 is, bijna...

18 jan 2016

Lees meer
Nieuws

Maatschappelijke vergroeningsagenda is vastgesteld

Op 9 december heeft de Raad de maatschappelijke vergroeningsagenda vastgesteld. De agenda is opgesteld door een raadsbrede werkgroep. De agenda bevat...

10 dec 2015

Lees meer
Nieuws

Raad stelt woonvisie 2015-2019 vast

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 9 december 2015 heeft de Raad de woonvisie 2015-2019 vastgesteld. GroenLinks onderschrijft het uitgangspunt...

10 dec 2015

Lees meer
IMG-20151126-WA0002.jpg
Nieuws

Opbrengst en vervolg van de Goudse klimaattop

De klimaattop heeft een bont palet aan ideeen opgeleverd. Ze hebben betrekking op vermindering van Co2-uitstoot, vervoer, groen, distributie, afval, energie...

30 nov 2015

Lees meer
Nieuws

Behandeling begroting 2016 Waddinxveen

De begroting toont voor de komende jaren een tekort. Het college van B en W werkt daarom dan ook aan een herstelplan. Het grootste deel van de tekorten is...

12 nov 2015

Lees meer
zorg.jpg
Nieuws

Regeling compensatie zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten op komst

Tijdens de behandeling van de begroting 2016 heeft het Goudse college aangegeven dat het met een aanvullende regeling wil komen voor compensatie van hoge...

12 nov 2015

Lees meer
Nieuws

memo van College van B en W Gouda op komst over huisvesting van statushouders

Het college van B en W van Gouda heeft de gemeenteraad een memo in het vooruitzicht gesteld over de huisvesting van statushouders. Dat zijn vluchtelingen die...

06 nov 2015

Lees meer
Nieuws

Gemeenteraad van Gouda verwerpt motie noodopvang vluchtelingen

Een motie van SP/GroenLinks/Gemeentebelangen Gouda en Partij voor de Dieren voor een onderzoek naar de mogelijkheden van noodopvang van vluchtelingen in...

06 nov 2015

Lees meer
Nieuws

Gouda vraagt meer aandacht voor donorregistratie

De raad heeft met 20 stemmen voor (waaronder GroenLinks) en 14 stemmen tegen een motie aangenomen om meer aandacht te vragen voor donorregistratie.

06 nov 2015

Lees meer
Nieuws

Per direct noodopvang voor asielzoekers in Waddinxveen

Het college van B en W van Waddinxveen is accoord gegaan met de noodopvang van asielzoekers in Waddinxveen.

16 okt 2015

Lees meer
Nieuws

Nog weinig inzicht in praktijk Sociaal Domein

Periodiek krijgt de gemeenteraad via een monitor kwantitatieve gegevens over het Sociaal Domein. Volgens een motie die vorig mede door GL werd aangenomen in...

13 okt 2015

Lees meer