Groen licht voor Motie VN-verdrag Handicap
Nieuws

Uit de Raad: Maak het VN-verdrag voor mensen met een beperking concreet!

De gemeenteraad van Gouda heeft woensdag 28 oktober met unanieme steun een motie aangenomen die het college oproept om nu écht werk te maken van het VN-verdrag...

02 nov 2020

Lees meer
Vuurwerk
Nieuws

Eén oud-en-nieuw-show, een feest voor iedereen

De gemeente wil voor Oudejaarsnacht vuurwerkvrije zones instellen, maar GroenLinks ziet liever een einde aan de huidige manier van afsteken van vuurwerk door...

27 okt 2020

Lees meer
Water gracht Gouda
Nieuws

Kaderplan Bodemdaling Binnenstad

Na 50 jaar niets gedaan te hebben, gaan we eindelijk wat doen aan de wateroverlast in de binnenstad. Doordat het grondwaterpeil zo hoog staat zijn er veel...

22 okt 2020

Lees meer
Mohamed Amessas bij zijn installatie
Nieuws

Mohamed Amessas verlaat de Goudse Raad

09 okt 2020

Lees meer
Nieuws

GroenLinks wil meer inzet op vernieuwing in de jeugdzorg

Op weg naar andere vorm inkoop van zorg. Minder aanbieders, meer langdurige en nabije samenwerkingsrelaties Meer en meer gerichte inzet op preventie, nabij...

24 sep 2020

Lees meer
Nieuws

Vragen over het regionaal meldpunt zorgfraude

23 sep 2020

Lees meer
Gouds vrouwennetwerk
Nieuws

"Politiek is te belangrijk om aan mannen over te laten"

“De positie en betrokkenheid van vrouwen verbeteren om een gelijkwaardige en inclusieve samenleving te bereiken.”

15 sep 2020

Lees meer
Beschut werken
Nieuws

Meer inzet voor Beschut Werken

Dankzij beschut werken kunnen mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking toch aan het werk en zelfstandig een inkomen verdienen.

08 jul 2020

Lees meer
Gouda zorg
Nieuws

Raadsinformatiebrief stand van zaken Gouda

De coronacrisis heeft ons allen diep geraakt. Toch is het ook een moment van bezinning. Hoe bereiden we ons voor op de toekomst?

08 jul 2020

Lees meer
vlaggeneuropa-kleiner.jpg
Nieuws

GroenLinks haalt beste resultaat ooit bij Europese verkiezingen

GroenLinks haalt beste resultaat ooit bij Europese verkiezingen. Nog nooit hebben zoveel kiezers in Gouda voor GroenLinks gekozen.

27 mei 2019

Lees meer
wind.jpg
Nieuws

8 belangrijke standpunten bij de Europese verkiezingen

Wat zijn de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks voor de Europese verkiezingen? We delen de 8 prioriteiten van GroenLinks.

22 apr 2019

Lees meer
Nieuws

Stem woensdag 20 maart GroenLinks voor een duurzame en eerlijke samenleving. Stem voor verandering.

GL_ZH_subs.mp4

17 mrt 2019

Lees meer