Het bestuursakkoord bestaat uit hoofdlijnen en is in de afgelopen weken aangevuld met wensen van de niet-onderhandelende partijen, zodat zij ook ruimte hebben gekregen om standpunten toe te voegen. Deze manier van werken is uniek voor Gouda en zorgt voor een bestuursakkoord dat breder wordt ondersteund dan een akkoord waar alleen de toekomstige coalitiepartijen achter staan. Ook biedt het in de komende jaren ruimte om met de gehele gemeenteraad invulling te geven aan de uitwerking van het akkoord.

Het bestuursakkoord (PDF, 864 kiB) is te vinden in het raadsinformatiesysteem van de gemeente Gouda.