Inwoners ondersteunen en geldzorgen bestrijden

Op dit moment wordt duidelijk dat de gevolgen van prijsstijgingen van voedsel en energie voor Goudse huishoudens aanzienlijk zal zijn. GroenLinks wil dat mensen niet tussen wal en schip belanden, maar dat de voorzieningen, zoals de Voedselbank en andere armoedehulp, er zijn voor wie dat nodig heeft. 
 

Daarnaast moeten we de energietransitie versnellen en stimuleren dat woningeigenaren en woningcorporaties hun woningen snel gaan isoleren en verduurzamen. En op die manier dus minder energie verbruiken.

Ook de jeugdhulpverlening is voor GroenLinks van groot belang. Het gaat over wie er wel of niet gebruik kan maken van de jeugdhulp. Wij willen dat de juiste zorg voor jongeren die het meest kwetsbaar zijn beschikbaar blijft en dat zij niet te maken krijgen met wachtlijsten.

 

Gastvrije, toegankelijke en diverse stad

Ook de voortgang van de Lokale Inclusie Agenda staat gepland. Dat is het moment om te zien hoe we de ambities die we hebben afgesproken in het bestuursakkoord om de stad inclusiever en toegankelijker te maken. Waar je jezelf kunt zijn en kunt uitdragen wie je bent.

Daarbinnen is de cultuurnota van belang, omdat we in het bestuursakkoord hebben afgesproken een flinke impuls te geven aan de cultuur in de stad door de komende 4 jaar meer dan 3 miljoen extra uit te geven. Wij richten ons vooral op cultuur in alle wijken van Gouda, de ondersteuning van de jongerencultuur en voor een eerlijk loon voor de uitvoerende kunstenaars en medewerkers in de cultuursector.

Verder zijn wij voorstander van een vuurwerkvrije jaarwisseling. En wachten we met spanning op de uitkomst van de Veerstal-pilot.

 

Artikel in het Algemeen Dagblad Gouda

Wie benieuwd is naar een overzicht waar ook de andere partijen belangrijk vinden kan het volledige artikel lezen op de website van AD (achter een betaalmuur).