Nieuws

Van twee naar drie zetels in Gouda

Taart met vier personen er omheen

GroenLinks is bij de gemeenteraads-verkiezingen in Gouda van 2 naar 3 zetels gegaan. We maakten een sprong van 1.800 naar ruim 3.000 stemmers. Iedereen die op ons heeft gestemd willen we van harte bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. We hebben zin om keihard aan het werk te gaan in deze mooie stad.

Lees verder

Groenlinks wil buitenspelen voor alle leeftijden

Er zijn te weinig plekken in Gouda waar laagdrempelig gesport kan worden in Gouda. Daarom wil GroenLinks meer speeltuintjes en trapveldjes voor de jeugd en voor hen die zich zo voelen. Maar ook faciliteiten voor andere doelgroepen. Denk aan jeu de boule banen, schaaktafels, nordic walking of buitenfitness toestellen.

Lees verder

Zorgen over verdwijnende anti-kraak in Gouda

De fractie van GroenLinks maakt zich zorgen over het lot van de huidige anti-kraakbewoners van het voormalige verpleeghuis Bloemendaal. Ongeveer 60 mensen dreigen op korte termijn op straat te komen staan, terwijl er nu al weinig sociale huurwoningen zijn. Ondanks de extra sociale huurwoningen die dit college, mede dankzij GroenLinks, heeft gerealiseerd, blijft het moeilijk om aan een goedkope huurwoning te komen. De druk op de woningmarkt neemt nu nog verder toe. GroenLinks wil weten of de groep mensen die nu tijdelijk onderdak heeft wel goed in beeld is, en wat het college heeft gedaan sinds de vaststelling van de Woonvisie om voor goede tijdelijke en vaste woonruimte te zorgen voor onze Gouwenaars. Ook wil de fractie weten wat de vooruitzichten zijn voor de anti-kraakbewoners in het voormalige St Jozephziekenhuis.
 

Lees verder

Gouda is van ons allemaal - ook van gelovigen

GroenLinks is zeer verbaasd over de opmerkingen van het CDA dat vrouwen met gezichtsbedekkende kleding gekort moeten worden op hun uitkering. Hoewel er een paar keer in de gemeenteraad is gedebatteerd over de participatiewet heeft het CDA dit onderwerp nooit ingebracht. Het lijkt er dus op dat het een verkiezingsstunt is, over de ruggen van de Goudse bevolking en ten koste van de inclusieve samenleving waar we in Gouda allemaal voor staan.

Lees verder