Nieuws

Gemeenteraad van Gouda verwerpt motie noodopvang vluchtelingen

Een motie van SP/GroenLinks/Gemeentebelangen Gouda en Partij voor de Dieren voor een onderzoek naar de mogelijkheden van noodopvang van vluchtelingen in...

06 nov 2015

Lees meer
Nieuws

Gouda vraagt meer aandacht voor donorregistratie

De raad heeft met 20 stemmen voor (waaronder GroenLinks) en 14 stemmen tegen een motie aangenomen om meer aandacht te vragen voor donorregistratie.

06 nov 2015

Lees meer
Nieuws

Per direct noodopvang voor asielzoekers in Waddinxveen

Het college van B en W van Waddinxveen is accoord gegaan met de noodopvang van asielzoekers in Waddinxveen.

16 okt 2015

Lees meer
Nieuws

Nog weinig inzicht in praktijk Sociaal Domein

Periodiek krijgt de gemeenteraad via een monitor kwantitatieve gegevens over het Sociaal Domein. Volgens een motie die vorig mede door GL werd aangenomen in...

13 okt 2015

Lees meer
Nieuws

Besluitvorming Raad Krimpenerwaard over opvang vluchtelingen

Gemeenteraad Krimpenerwaard besluit tot plaatsing van 31 extra statushouders en tot onderzoek naar de mogelijkheid van een sateliet AZC en tijdelijke opvang...

07 okt 2015

Lees meer
red-ons-klimaat
Nieuws

Meer nieuws over de klimaatcampagne

In december is de klimaattop in Parijs. Daar komen klimaatexperts en politici samen om afspraken te maken over klimaatbeleid. GroenLinks is de campagne...

07 okt 2015

Lees meer
Nieuws

motie om Gouda TTIP-vrij te verklaren verworpen

De fractie heeft een motie gesteund om Gouda TTIP-vrij te verklaren gesteund, maar die is door een nipte meerderheid (18-15) verworpen.

05 okt 2015

Lees meer
Nieuws

Voorstellen B en W Krimpenerwaard voor opvang vluchtelingen

Het college van B en W heeft op 1 oktober jl. concrete voorstellen gedaan over de opvang van vluchtelingen.

02 okt 2015

Lees meer
20150905_150228.jpg
Nieuws

voorstel Zuidelijk Stationsgebied in Gouda is aangenomen

Met ruime meerderheid (31-2) heeft de gemeenteraad van Gouda het voorstel aangenomen om het busstation aan de zuidkant te handhaven en dat te combineren...

01 okt 2015

Lees meer
Nieuws

Raadsbrede steun voor motie inzake opvang van vluchtelingen in de ‪‎Krimpenerwaard‬

Naar aanleiding van een unaniem aangenomen motie om vluchtelingen een toekomst te bieden in de Krimpenerwaard, werkt het college van B en W van de gemeente...

23 sep 2015

Lees meer
Nieuws

Unanieme steun motie PvdA/GroenLinks opvang vluchtelingen in Waddinxveen

In Waddinxveen is het gelukt unanieme steun te verkrijgen voor de motie die we als PvdA/GroenLinks hebben ingebracht.

23 sep 2015

Lees meer
!cid_2EE63920-0419-4227-A2F4-BA054BA8DD82.jpg
Nieuws

Verslag fractievergadering van 22 september jl. in verband met komst AZC in Gouda

Bijeenkomst om met de leden van GroenLinks Gouda te praten over de komst van het AZC en hoe daar als afdeling verder mee om te gaan.

23 sep 2015

Lees meer