Wilt u een simpele uitleg over de RES? Hier meer informatie: https://resmiddenholland.nl/
Hier meer informatie: https://www.regionale-energiestrategie.nl/default.aspx

8 mei een regionale online bijeenkomst voor PvdA en GroenLinks in Midden-Holland

Doel van de bijeenkomst is om onze leden en sympathisanten goed te informeren en te betrekken bij de keuzes die we als lokaal bestuur binnenkort gaan maken over het energiebeleid in de regio. Die keuzes hebben potentieel veel impact: zowel ruimtelijk, landschappelijk als sociaal en economisch. Enige maatschappelijke dynamiek zodra de energieplannen bekend worden is zeker te verwachten. Daarom is het goed te weten, WAAROM we zon – en windinstallaties (willen) gaan bouwen, WELKE oplossingen we het meest wenselijk vinden (en welke niet) en OF er energieoplossingen zijn die tevens natuurwaarden verhogen, landschappelijke kwaliteit in stand houden, problemen met bodemdaling aanpakken en lokaal eigendom mogelijk maken? (het antwoord is vier keer JA). Ook weten we dat onder onze leden veel kennis en ervaring is op dit thema. Enkele leden zullen we vooraf vragen om vanuit hun expertisegebied een korte reflectie voor te bereiden op de RES. Als je dit ook graag doet, kun je jezelf hiervoor aanmelden.

In tweede deel van de bijeenkomst gaan we met elkaar in discussie: welke energieoplossingen hebben jullie voorkeur? Hoe kunnen we het best omgaan met de dilemma’s? Welke suggesties hebben jullie voor het betrekken van inwoners en het verbreden van het draagvlak voor de opwek van zon- en windenergie in onze regio?

SAVE THE DATE

Kortom, het wordt een bijzonder en belangrijk event, dat je beter niet kan missen…en je hoeft er de deur niet voor uit. Dus zet het vast in je agenda:

8 mei 13.00 – 15.00 uur, energiebijeenkomst PvdA en GroenLinks Midden-Holland.

Enkele dagen na 15 april ontvangen alle leden een uitnodiging plus een verwijzing naar de website waar de is RES is gepubliceerd. Gelieve uw naam, partij en gemeente te noemen. Aanmelden kan via: pvda.groenlinks-mh@outlook.com