Goudse Schouwburg
Nieuws

Behoud de Goudse cultuursector

De Goudse culturele sector heeft het niet makkelijk dit jaar. Lage bezoekersaantallen, doorlopende kosten en een onzeker vooruitzicht. Daarom heeft de gemeente...

21 nov 2020

Lees meer
Mohamed en Hilde
Nieuws

Goudse kandidaten voor de Tweede Kamer!

Met trots feliciteren we Hilde Niezen en Mohamed Amessas met hun plekken op de lijst voor de Tweede Kamer van GroenLinks.

11 nov 2020

Lees meer
Huis van de Stad
Nieuws

Voor een sociaal, solidair en leefbaar Gouda: onze inbreng bij de begroting

Vandaag wordt de begroting van de gemeente Gouda behandeld. Wij willen drie onderwerpen benadrukken: een solidair Gouda, betrokken bij wie kwetsbaar is een...

11 nov 2020

Lees meer
Iedereen kan meedoen folder gemeente
Nieuws

Uit de Raad: nieuw beleieidskader zorg en ondersteuning

Woensdag 28 oktober heeft de gemeenteraad met 21 stemmen voor en 6 tegen het nieuwe beleidskader sociaal domein vastgesteld. Het kader draagt de titel “Iedereen...

02 nov 2020

Lees meer
Groen licht voor Motie VN-verdrag Handicap
Nieuws

Uit de Raad: Maak het VN-verdrag voor mensen met een beperking concreet!

De gemeenteraad van Gouda heeft woensdag 28 oktober met unanieme steun een motie aangenomen die het college oproept om nu écht werk te maken van het VN-verdrag...

02 nov 2020

Lees meer
Vuurwerk
Nieuws

Eén oud-en-nieuw-show, een feest voor iedereen

De gemeente wil voor Oudejaarsnacht vuurwerkvrije zones instellen, maar GroenLinks ziet liever een einde aan de huidige manier van afsteken van vuurwerk door...

27 okt 2020

Lees meer
Water gracht Gouda
Nieuws

Kaderplan Bodemdaling Binnenstad

Na 50 jaar niets gedaan te hebben, gaan we eindelijk wat doen aan de wateroverlast in de binnenstad. Doordat het grondwaterpeil zo hoog staat zijn er veel...

22 okt 2020

Lees meer
Mohamed Amessas bij zijn installatie
Nieuws

Mohamed Amessas verlaat de Goudse Raad

09 okt 2020

Lees meer
Nieuws

GroenLinks wil meer inzet op vernieuwing in de jeugdzorg

Op weg naar andere vorm inkoop van zorg. Minder aanbieders, meer langdurige en nabije samenwerkingsrelaties Meer en meer gerichte inzet op preventie, nabij...

24 sep 2020

Lees meer
Nieuws

Vragen over het regionaal meldpunt zorgfraude

23 sep 2020

Lees meer
Gouds vrouwennetwerk
Nieuws

"Politiek is te belangrijk om aan mannen over te laten"

“De positie en betrokkenheid van vrouwen verbeteren om een gelijkwaardige en inclusieve samenleving te bereiken.”

15 sep 2020

Lees meer
Beschut werken
Nieuws

Meer inzet voor Beschut Werken

Dankzij beschut werken kunnen mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking toch aan het werk en zelfstandig een inkomen verdienen.

08 jul 2020

Lees meer