Nieuws

GroenLinks Gouda en omgeving meer dan 200 leden

GroenLinks Gouda en omgeving meer dan 200 leden
De Goudse afdeling van GroenLinks is in een jaar tijd met meer dan 17 procent gegroeid.
Op dit moment heeft de afdeling GroenLinks Gouda/Waddinxveen/Krimpenerwaard 209 leden, een jaar geleden waren dit er nog 178. Van de 209 leden wonen er ongeveer 150 in de stad Gouda. Deze week kreeg het 200e lid een bloemetje uitgereikt: het kersverse lid John Bahizire.
Voorzitter Tim Geluk is verheugd: “De groei van het aantal leden heeft natuurlijk te maken met het landelijke succes van GroenLinks. Maar ook in Gouda en omliggende gemeenten lukt het dus om het enthousiasme om te zetten in lidmaatschap van GroenLinks. We zien dan ook de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 met vertrouwen tegemoet.”
 

Huishoudelijke Hulp Toelage moet blijven in Gouda: nu en straks!

Het kind niet met het badwater weggooien. Naar tevredenheid van GroenLinks heeft onze wethouder WMO adequaat gereageerd om zich opnieuw te beraden over de uitvoering van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Dat de zorgaanbieders met halvering van uren schermen is natuurlijk geen zomers komkommer-nieuws. Maar we zijn er nog niet met de toezegging van de wethouder. Deze toelage die ooit bedacht was om de bezuinigingen in de WMO te verzachten, is noodzakelijker dan we hebben voorzien als gemeenteraad in Gouda.

Lees verder

Goudse Sportnota met extra GL- kwaliteitscan

Net voor het zomerreces werd nog snel de Sportnota behandeld in de gemeenteraad. Het moest ook want het was door de eerdere bestuurcrisis een jaar blijven liggen. Hoewel vrij beleidsarm was er wel een onderdeel wat ons erg aansprak: het sport-impuls-fonds. Conform ons verkiezingsprogramma is dit bedoeld voor de doelgroep die verder weg staat van participeren in de samenleving. Met dit fonds kunnen kinderen en volwassen met gezondheids-issues meedoen aan reguliere sportbeoefening. Dat is waar GL voor staat. Verder hebben we ook amendement “vitaliteitscan” ingediend om het voorstel Sportnota te verbeteren en deze werd ruimschoots aangenomen.

Lees verder

Algemene beschouwingen - Kadernota 2018

In het debat over de Kadernota geeft de Raad de kaders voor de begroting van 2018, die in november wordt vastgesteld. Hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Michel Klijmij-van der Laan namens GroenLinks.

Lees verder

Cultuurnota: meer bereik is meer dan de C4

De Raad heeft gedebatteerd over de Cultuurnota. GroenLinks is blij met de doelen die bij de cultuurnota zitten: meer bereik, meer culturele participatie, en de link leggen met het sociaal domein. In de uitwerking zien we wel kansen voor meer scherpte. Hieronder de volledige bijdrage van woordvoerder Michel Klijmij-van der Laan aan het debat. Het debat is ook terug te kijken via deze link.

Lees verder

bevordering Maatschappelijk participatie met een snufje GL

Voortvarend op de vaststelling van het armoedebeleid, is in de gemeenteraad gisteren het voorstel de verordening Maatschappelijke participatie aan genomen. Dat betekent dat mensen met een minimuminkomen tot 120% hiermee over een aantal maanden hun Stadspas kunnen aanvragen. Ook kinderen in deze doelgroep hebben hier baat bij omdat de pas voor hen gratis is en ze veel makkelijker daarmee kunnen deelnemen aan sport, cultuur en schooluitjes. GroenLinks heeft hier mee ingestemd en zelfs een heel klein extraatje kunnen toevoegen met een amendement op het voorstel dat ruimschoots is aangenomen.

Lees verder