Nieuws

Gouda olie- en gasboringvrij

Mede dankzij GroenLinks heeft de gemeenteraad van Gouda zich unaniem olie- en gasboringvrij verklaard. Na het aankaarten van dit onderwerp door de SP in de vorige vergadering, zonder succes, hebben GroenLinks en PvdA geprobeerd om met een aangepaste, heldere motie hier toch een uitspraak van de Raad over te krijgen. Uiteindelijk wisten de drie partijen elkaar te vinden en kon Michel Klijmij in de Raad de gezamenlijke motie verdedigen, die ook was ondertekend door de PvdD, GBG en CU. 

Lees verder

Meer ruimte voor duurzaamheid in nieuwe welstandsbeleid

In een herziening van het welstandsbeleid in Gouda is er nog eens goed gekeken naar alle regels die er zijn. In delen van Gouda wordt gekozen voor een milder welstandsregime. Verbouwingen onder de €100.000 worden niet meer door de welstandscommissie beoordeeld. Wij zijn daar schoorvoetend mee akkoord gegaan. Een amendement om ook onder die grens soms nog vanuit welstand te kijken haalde het niet, ondanks onze steun. Vrijere welstandsregels geven namelijk ook meer ruimte voor verduurzaming van panden. In de binnenstad zijn er nog wel strenge regels. GroenLinks heeft zich met succes ingezet om welstand daar minder belemmerend te zijn bij verduurzaming.

Lees verder

Werken aan diversiteit en anti-discriminatie in Gouda

Op 29 maart jl. is in het cluster bestuur van de Goudse gemeenteraad het memo tegengaan van discriminatie besproken. Voor GroenLinks, maar ook voor de andere fracties in de raad is dit een belangrijk onderwerp. Ook wethouder van Gelder ziet er het belang van in. Hij liet weten dat de gemeente in januari 2018 een Gouds integratiebeleid presenteert. Dat moet tot stand komen in een interactief proces waarvoor betrokken organisaties worden uitgenodigd. (oa Stichting 21 maart). Er zal een conferentie over worden georganiseerd. Ons burgerraadslid Mohamed Amessas heeft tijdens het overleg laten weten dat GL dit een goed idee vindt.

Vooruitlopend hierop heeft de wethouder alvast toegezegd dat hij voor de zomer een overzicht zal verstrekken van alle initiatieven die de gemeente nu ondersteunt dan wel zelf neemt tegen discriminatie. Verder liet hij weten dat de gemeente in gesprek zal gaan met de moskeeën en ook dat het voornemens is om 2 maal per jaar een interreligieus gesprek te hebben.

In afwachting van de komende conferentie zet Mohamed uiteen wat de impact is van discriminatie, dat hij een Goudse samenleving wil die mensen verbindt, versterkt en verenigt en niet verdeelt. Hij geeft aan dat hij zich grote zorgen maakt over het nog te vrijblijvende beleid en doet alvast suggesties voor concrete actie!

 

Lees verder

Mooi Bolwerk of niet?

Vervelend nieuws vorige week: het overleg tussen Compartijn en Mooi Bolwerk is gestrand. Mooi Bolwerk is een bewonersinitiatief dat voor het Bolwerk, het voormalige pauzelandschap tegenover de Lichtfabriek, een groene invulling wil. In de huidige plannen (ook met bewoners opgesteld maar dan zo'n 20 jaar geleden) staat daar het poortgebouw ingetekend: een 4-laagsgebouw met 26 appartementen en een parkeergarage. Begin dit jaar is de grond gekocht door Compartijn om daar een kleine particuliere zorginstelling te vestigen. 

Lees verder