De afgelopen tijd kregen raadsleden signalen binnen over dat er weinig geld is voor sociaal beheerders in de wijkcentra. De sociaal beheerders hebben de taak/rol om ruimtes in de buurtcentra te verhuren, bezoekers welkom te heten, organisaties te benaderen die het buurtcentrum willen huren en activiteiten te organiseren.

In de begroting voor 2023-2026 zat valt de post van wijkcentra onder Participatie in de buurt. Daar hebben we ook vragen over gesteld. Met meer sociaal beheerders is er dagelijks een professioneel aanspreekpunt in de buurtcentra en kunnen ruimtes ook meer verhuurd worden aan cultuurorganisaties, onderwijsinstellingen en sportverenigingen. Dit verdient zich dus terug in zowel geld als maatschappelijk effect.

Het komt ten goede aan alle wijkcentra. Het probleem met onderbezetting speelt vooral bij wijkcentrum Van Noord en het Nelson Mandelacentrum. In de Walvis schijnt veel minder ruimte te zijn (dus de bezetting van die ruimtes is hoger). 

Vanuit het college begrepen we dat er wel behoefte is om verder te kijken alleen de sociaal beheerder. Er komen op dit moment ook veel aanvragen binnen de post Participatie in de buurt (meer aanvragen dan dat geld is). Wat ons betreft wordt er dan ook vanuit het college gekeken, samen met de ambtenaren en de beheerder hoe dit het beste en ook meest effectief ingezet kan worden om ontmoetingen te stimuleren, de sociale cohesie te versterken en om onder meer eenzaamheid tegen te gaan.

Het voorstel (amendement) voor meer geld, het gaat om 100.000 euro per jaar, is door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

Stemoverzicht raadsvergadering Gouda amendement GroenLinks over wijkcentra