Nieuws

Één verordering voor Jeugdwet/WMO: stapje voor stapje vooruit

Met een nieuwe verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdzorg is een eerste stap gezet naar een volledige inclusieve verordening Sociaal Domein. GroenLinks heeft ingestemd met het voorstel van het college. Tevens waren we mede-indiener van een amendement (CDA) voor expliciete opname dat melding en aanvraag dezelfde tijdswerking hebben van 8 weken. Daarnaast hebben we ook een toezegging van de wethouder gekregen bij het debat dat die doorlooptijden van de procedures vanaf 1 januari a.s. haarfijn in beeld komen. Hiermee is er voor de burgers, die gebruik maken van deze diensten, beter inzage in de rechtszekerheid van hun aanvragen.

Lees verder

PROMEN voor nu gered maar zorgen blijven

Werk eerlijk delen

Het blijft een lastig dossier maar voor nu lijkt de Gemeentelijk Regeling van Promen gered voor de komende 2 jaar. Het college heeft namelijk samen met andere deelnemers uit de regeling (omliggende gemeente zoals o.a. Waddinxveen, Zuidplas maar ook Cappele) extra afspraken gemaakt. Wij als GroenLinks hebben ingestemd dat de huidige afspraken vallen binnen de eerdere kaders die we als gemeenteraad hebben gemaakt. Daarbij hebben we wel een stemverklaring afgegeven om op 1 onderdeel onze zorgen te delen over de verdere toekomst van Promen.

Lees verder

Sociaal beleid en stevige verduurzaming in komende begroting

De grote financiële keuzes waren bij de Kadernota doorgeschoven naar na de zomer. Het College heeft nu in een memo een aantal knopen doorgehakt voor de begroting volgend jaar. Het is een mix van beleid dat nu eenmaal moet vanwege rijksbeleid, tot aan eigen keuzes om Gouda nog mooier te maken. In dit memo gaat het over de keuzes voor nieuw beleid, mogelijk door de meevallers en economische groei.

Lees verder

Groene Hart opnieuw bedreigd?

 
De provincie Zuid-Holland is zeer ambitieus op economisch gebied. Groei staat centraal; daar moet alles voor wijken. Wegenaanleg is een vanzelfsprekendheid. Dit knaagt aan de longen van het Groene Hart. Dat hart wordt steeds grijzer, krijgt last van een infarct. De parallelstructuur A12 wordt via de Randweg Waddinxveen doorgetrokken naar de Hoogeveenseweg. Vanwege de verkeersdruk leggen we extra wegen aan: het wordt daardoor nog drukker. Voor boomkwekers en de regio dè oplossing?
Lees verder

Nieuw mobiliteitsplan maakt Gouda Fietsstad?

Het nieuwe mobiliteitsplan is een grote stap voorwaarts voor de Goudse fietsers en andere verkeersdeelnemers. Met een focus op de fiets, veilig verkeer en betere spreiding van het toenemende (auto)verkeer zorgt dit mobiliteitsplan ervoor dat het Goudse verkeer voor iedereen prettig blijft. Wat GroenLinks betreft zou dit plan ertoe moeten leiden dat Gouda eindelijk eens wordt genomineerd als Fietsstad 2020. Wel is er nog enige zorg over de fietsverbinding met Westergouwe: de route over de Julianasluis is onoverzichtelijk en gevaarlijk om over te steken. De aan te leggen fietssnelweg naar Rotterdam kan helpen om deze route beter te maken, zodat de huidige en nieuwe Westergouwe-bewoners makkelijk met de fiets de stad in kunnen.

Lees verder

Inspirerend bezoek aan GroenLinks Hoorn

Op initiatief van Michel Klijmij-van der Laan is een delegatie van de afdeling op werkbezoek gegaan bij de afdeling Hoorn. We hebben van gedachten gewisseld over bestuurs- en politieke zaken. Het was inspirerend!