Nieuws

Goudse Sportnota met extra GL- kwaliteitscan

Net voor het zomerreces werd nog snel de Sportnota behandeld in de gemeenteraad. Het moest ook want het was door de eerdere bestuurcrisis een jaar blijven liggen. Hoewel vrij beleidsarm was er wel een onderdeel wat ons erg aansprak: het sport-impuls-fonds. Conform ons verkiezingsprogramma is dit bedoeld voor de doelgroep die verder weg staat van participeren in de samenleving. Met dit fonds kunnen kinderen en volwassen met gezondheids-issues meedoen aan reguliere sportbeoefening. Dat is waar GL voor staat. Verder hebben we ook amendement “vitaliteitscan” ingediend om het voorstel Sportnota te verbeteren en deze werd ruimschoots aangenomen.

Lees verder

Algemene beschouwingen - Kadernota 2018

In het debat over de Kadernota geeft de Raad de kaders voor de begroting van 2018, die in november wordt vastgesteld. Hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Michel Klijmij-van der Laan namens GroenLinks.

Lees verder

Cultuurnota: meer bereik is meer dan de C4

De Raad heeft gedebatteerd over de Cultuurnota. GroenLinks is blij met de doelen die bij de cultuurnota zitten: meer bereik, meer culturele participatie, en de link leggen met het sociaal domein. In de uitwerking zien we wel kansen voor meer scherpte. Hieronder de volledige bijdrage van woordvoerder Michel Klijmij-van der Laan aan het debat. Het debat is ook terug te kijken via deze link.

Lees verder

bevordering Maatschappelijk participatie met een snufje GL

Voortvarend op de vaststelling van het armoedebeleid, is in de gemeenteraad gisteren het voorstel de verordening Maatschappelijke participatie aan genomen. Dat betekent dat mensen met een minimuminkomen tot 120% hiermee over een aantal maanden hun Stadspas kunnen aanvragen. Ook kinderen in deze doelgroep hebben hier baat bij omdat de pas voor hen gratis is en ze veel makkelijker daarmee kunnen deelnemen aan sport, cultuur en schooluitjes. GroenLinks heeft hier mee ingestemd en zelfs een heel klein extraatje kunnen toevoegen met een amendement op het voorstel dat ruimschoots is aangenomen.

Lees verder

Gouda olie- en gasboringvrij

Mede dankzij GroenLinks heeft de gemeenteraad van Gouda zich unaniem olie- en gasboringvrij verklaard. Na het aankaarten van dit onderwerp door de SP in de vorige vergadering, zonder succes, hebben GroenLinks en PvdA geprobeerd om met een aangepaste, heldere motie hier toch een uitspraak van de Raad over te krijgen. Uiteindelijk wisten de drie partijen elkaar te vinden en kon Michel Klijmij in de Raad de gezamenlijke motie verdedigen, die ook was ondertekend door de PvdD, GBG en CU. 

Lees verder

Meer ruimte voor duurzaamheid in nieuwe welstandsbeleid

In een herziening van het welstandsbeleid in Gouda is er nog eens goed gekeken naar alle regels die er zijn. In delen van Gouda wordt gekozen voor een milder welstandsregime. Verbouwingen onder de €100.000 worden niet meer door de welstandscommissie beoordeeld. Wij zijn daar schoorvoetend mee akkoord gegaan. Een amendement om ook onder die grens soms nog vanuit welstand te kijken haalde het niet, ondanks onze steun. Vrijere welstandsregels geven namelijk ook meer ruimte voor verduurzaming van panden. In de binnenstad zijn er nog wel strenge regels. GroenLinks heeft zich met succes ingezet om welstand daar minder belemmerend te zijn bij verduurzaming.

Lees verder