De motie werd mede-ingediend door D66, PvdA, GBG en Leefbaar Gouda.

GroenLinks is heel blij dat dit signaal breed in de gemeenteraad wordt erkend en dat we gezamenlijk een stap zetten om meer maatregelen te nemen, zodat jongeren een betere kans te geven op een dak boven hun hoofd. Zo kunnen jongeren zelfstandig aan hun persoonlijke ontwikkeling werken, relaties opbouwen en het gevoel van onafhankelijkheid ervaren. Tevens worden er gesprekken gestart om de B\L-systematiek goed onder de loep te nemen.

De tweede motie van GroenLinks, om bij de communicatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2024 voor middenhuur, naar zowel huurders en verhuurders, tevens te wijzen op de rechten die huurders hebben om de aanvangshuurprijs te laten toetsen door de Huurcommissie is toegezegd door het college. Door deze toezegging zal de gemeente de komende periode zich inzetten om goed aan inwoners uit te leggen waar de nieuwe regels vanaf 1 januari 2024 over gaan en de verhuurders te wijzen op hun plichten.

Stemming motie GroenLinks jongeren woningen