“ Ontmoetingsplekken zijn belangrijker dan ooit. ”

Ontmoetingsplekken zijn belangrijker dan ooit. De afgelopen jaren heeft de pandemie ons geleerd hoe kwetsbaar wij als samenleving zijn. De sociale gevolgen in de wijk zoals werkloosheid, mentale weerbaarheid, onderwijs, gezondheid en sociale cohesie zijn enorm. De behoefte naar ‘huiskamers in de wijk’ waar de koffie of thee klaar staat en gezelligheid, steun en hulp te vinden is, is groot. Het creëren van nieuwe ontmoetingsplekken in verzorgingshuizen, sportverenigingen en buurthuizen is voor alle doelgroepen en leeftijdscategorieën van belang. Het is niet alleen van belang om inwoners met een hulpvraag te helpen met een betekenisvolle plek, maar in een participatiesamenleving is het ook van belang om buurten en wijken vitaal en betrokken te houden. Deze plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten doen ertoe.  

Vanuit de VGSO in mijn rol als vicevoorzitter heb ik mij jarenlang ingezet in de Goudse sportwereld. Hier heb ik ervaren hoe belangrijk ontmoetingsplekken zijn, waarbij sport een belangrijk rol speelt. Het sociale karakter van vrijwillige organisaties dragen bij aan de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van onze inwoners in verschillende leeftijdscategorieën. Als gastdocent bij de Brede School Gouda ben ik bij de verschillende onderwijsinstellingen op bezoek geweest, waarbij jongeren vaak vragen hebben over hun identiteit en hoe om te gaan met eenzaamheid. 

De komende periode wil ik tijdelijke ontmoetingsplekken permanent maken en wil ik nieuwe ontmoetingsplekken realiseren in Gouda om meer veerkracht, vitaliteit en cohesie te creëren.