De fractie van GroenLinks Gouda en raadslid Rolf van der Mije gaan na het zomerreces niet meer samen verder. Onoverbrugbare verschillen over het opereren binnen de fractie hebben daar aanleiding toe gegeven.

Fractievoorzitter Claire Philips: ‘Dit besluit is niet lichtzinnig genomen. We hebben de afgelopen anderhalf jaar enorm geïnvesteerd om de stroeve samenwerking te verbeteren. Al die pogingen hebben helaas geen effect gehad. De fractie heeft de lastige conclusie moeten trekken dat we niet langer op een constructieve manier met Van der Mije door kunnen.’

Het bestuur van de afdeling geeft aan achter het besluit van de fractie te staan en heeft Van der Mije gevraagd zijn raadszetel bij GroenLinks achter te laten. De fractie van GroenLinks blijft zich onverminderd inzetten voor de inwoners van Gouda en de uitvoering van het bestuursakkoord.