Tijdens de raadsvergadering zijn besluiten genomen over de volgende onderwerpen:

Inkoop voor jeugdzorg en WMO voor 2025-2035

De gemeenteraad heeft inkoopkaders vastgesteld om voor de periode 2025-2035 zorg in te kunnen kopen vanuit de WMO en vanuit de Jeugdwet. Deze kaders gelden dan voor de gemeenten Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Zuidplas. Hierop zijn twee amendementen en 16 moties ingediend. Vanuit PvdA en GroenLinks wilden we heel graag een winstmaximalisatie instellen, zodat zogenoemde 'zorgcowboy's' geen woekerwinsten kunnen maken ten koste van kwetsbare kinderen, jongeren en ouderen in onze regio. Dit voorstel is helaas verworpen in Gouda. Mogelijk wordt deze motie in omliggende gemeenten wel aangenomen. 

Daarnaast is er ook een motie ingediend door PVDA en GroenLinks om de overgang van minderjarigen naar het punt waarop ze 18 jaar worden soepeler te laten verlopen. Deze motie is in Gouda unaniem aangenomen.

Als stemverklaring bij het besluit over de inkoopkaders heeft Tim Geluk het volgende gezegd: "Voorzitter, GroenLinks is blij met de vastgestelde inkoopkaders, waarbij al in een vroeg stadium de gemeenteraden en belangenorganisaties zijn betrokken. Wij vinden het van belang om hiermee de zorg aan onze inwoners te blijven verbeteren, waarbij we sterk inzetten op de kwaliteit van zorg, maar ook door als gemeente goed te blijven luisteren naar mensen die om wat voor reden dan ook In de problemen komen, of waarbij de geboden hulp niet altijd aansluit bij de zorgbehoefte. Aan de andere kant zien we ook heel veel kinderen en ouders die zich wel geholpen voelen, of in bescherming zijn genomen. Wij willen zowel de zorgprofessionals en alle ouders/verzorgers moed inspreken en bedanken voor hun tomeloze inzet en ondankbare taak om in zeer moeilijke situaties en omstandigheden te opereren."

Gouda krijgt een gratis bewaakte fietsenstalling in het centrum
Een lang gekoesterde wens van GroenLinks hebben we door deelname aan het stadsbestuur weten te realiseren. De gemeenteraad in Gouda heeft op 27 september 2023 besloten om in het centrum van de stad een gratis bewaakte fietsenstalling te gaan bouwen. Hierdoor kunnen we meer fietsen parkeren in de stad zodat op de stoepen en pleinen minder fietsen geparkeerd worden en zodat mensen veilig hun dure e-bikes en bakfietsen kunnen parkeren. Bij de fietsenstalling wordt geprobeert om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan aan te bieden en komen ook openbare toiletten.

Duurzaamheidsfonds
Gouda CO2 neutraal in 2040, dat is de ambitie. Om dit waar te kunnen maken, is een transitie naar duurzame energie noodzakelijk. Zonnepanelen, spouwmuurisolatie, energie opwekken via een energiecoöperatie, isoleren en andere maatregelen die de CO2 uitstoot verlagen komen in aanmerking voor een gemeentelijke lening tegen lage rente. Particulieren, kleine VvE’s, kleine bedrijven, verenigingen en stichtingen hebben nu nog geen toegang tot leningen tegen een lage rente. Het revolverend duurzaamheidsfonds biedt daar een oplossing voor. Ook maatregelen ter bescherming van gebouwgebonden diersoorten, zoals een  vleermuisonderzoek bij spouwmuurisolatie, vallen onder de regeling. GroenLinks heeft zich ingezet voor de invoering van dit duurzaamheidsfonds omdat wij vinden dat de urgentie van de transitie naar duurzame energie hoog is.

Groot onderhoud
De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht om de buitenruimte veilig en bruikbaar te houden.
Het beeldkwaliteitsniveau van de buitenruimte wordt vastgesteld door de gemeenteraad en is
voor Gouda vastgesteld op niveau BCROW en voor elementenverharding niveau CCROW (m.u.v.
het Plusgebied). Om projecten voor groot onderhoud uit te kunnen voeren is er in de komende jaren meer budget nodig. Daarom heeft de gemeenteraad het Beheerplan groot- en vervangingsonderhoud openbare ruimte 2023 - 2029 vastgesteld. GroenLinks heeft daar ook in meegestemd.