De afgelopen jaren zijn al verschillende schoolzones gemaakt. Helaas wordt de verkeersveiligheid in Nederland slechter en leren kinderen steeds later fietsen. GroenLinks vindt dat kinderen altijd veilig moeten zijn in het verkeer en veilig naar school kunnen fietsen en wandelen. De gemeente gaat elke school in deze drie wijken aanpakken als dat nodig is. Denk daarbij aan maatregelen als extra verkeersdrempels, het tijdelijk afsluiten van wegen voor auto's tijdens het halen en brengen van kinderen, of andere snelheidsremmende maatregelen. GroenLinks Gouda blijft het college hierop controleren en wil wanneer dat alle scholen en schoolroutes in Gouda veilig gemaakt worden.

Ook gaat de gemeente Gouda de problemen en hinder door zware vrachtwagens aanpakken. Met de Nota Grote en Zware Voertuigen, die op 17 mei 2023 door de gemeenteraad is goedgekeurd, gaan we hele zware vrachtwagens en ook hele lange vrachtwagens uit onze kwetsbare stad weren. We gaan het gewicht van de vrachtwagens die in de stad rijden beperken, we ontwikkelen een hub waar goederen gebundeld kunnen worden zodat er minder vrachtauto's de stad in hoeven, en we gaan aanwijzen hoe vrachtwagens moeten rijden in de stad via de navigatiesystemen. Ook gaan we de venstertijden gelijk maken in de binnenstad. Hierdoor wordt het duidelijker wanneer vrachtwagens de stad in mogen en wordt het veiliger op straat voor wandelaars en fietsers.

Deze plannen zijn uitvoering van het VCP.. We zijn bijzonder blij dat we met de Nota Zwaar Vervoer de overlast van zware vrachtwagens in onze kwetsbare stad gaan verminderen. De trillingen die veroorzaakt worden door zware vrachtwagens zijn erg schadelijk voor de huizen en zorgen voor veel schade. Met deze nota gaan we daar wat aan doen.

De stad blijft goed bevoorraad kunnen worden, en we verbeteren de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van onze stad. Ook worden de venstertijden geharmoniseerd. Een lang gekoesterde wens van inwoners en duidelijker voor ondernemers. Ook wordt kwetsbare infrastructuur zoals de Haastrechtsebrug beter beschermd. De wijkmobilieitsplannen geven de stad lucht en zijn uitvoering van het VCP. Het zijn goede plannen, met mooie maatregelen om de stad veiliger, leefbaarder en prettiger te maken. We geven er de stad langzaam, maar zeker, weer door terug aan onze inwoners. Om te wandelen, te fietsen, te spelen. Om elkaar te ontmoeten.

Auto's
Stemming verkeersveiligheid in raadzaal Gouda
Stemming in raadzaal Gouda over verkeersveiligheid bij scholen