Nieuws

Sociaal beleid en stevige verduurzaming in komende begroting

De grote financiële keuzes waren bij de Kadernota doorgeschoven naar na de zomer. Het College heeft nu in een memo een aantal knopen doorgehakt voor de begroting volgend jaar. Het is een mix van beleid dat nu eenmaal moet vanwege rijksbeleid, tot aan eigen keuzes om Gouda nog mooier te maken. In dit memo gaat het over de keuzes voor nieuw beleid, mogelijk door de meevallers en economische groei.

Lees verder

Groene Hart opnieuw bedreigd?

 
De provincie Zuid-Holland is zeer ambitieus op economisch gebied. Groei staat centraal; daar moet alles voor wijken. Wegenaanleg is een vanzelfsprekendheid. Dit knaagt aan de longen van het Groene Hart. Dat hart wordt steeds grijzer, krijgt last van een infarct. De parallelstructuur A12 wordt via de Randweg Waddinxveen doorgetrokken naar de Hoogeveenseweg. Vanwege de verkeersdruk leggen we extra wegen aan: het wordt daardoor nog drukker. Voor boomkwekers en de regio dè oplossing?
Lees verder

Nieuw mobiliteitsplan maakt Gouda Fietsstad?

Het nieuwe mobiliteitsplan is een grote stap voorwaarts voor de Goudse fietsers en andere verkeersdeelnemers. Met een focus op de fiets, veilig verkeer en betere spreiding van het toenemende (auto)verkeer zorgt dit mobiliteitsplan ervoor dat het Goudse verkeer voor iedereen prettig blijft. Wat GroenLinks betreft zou dit plan ertoe moeten leiden dat Gouda eindelijk eens wordt genomineerd als Fietsstad 2020. Wel is er nog enige zorg over de fietsverbinding met Westergouwe: de route over de Julianasluis is onoverzichtelijk en gevaarlijk om over te steken. De aan te leggen fietssnelweg naar Rotterdam kan helpen om deze route beter te maken, zodat de huidige en nieuwe Westergouwe-bewoners makkelijk met de fiets de stad in kunnen.

Lees verder

Inspirerend bezoek aan GroenLinks Hoorn

Op initiatief van Michel Klijmij-van der Laan is een delegatie van de afdeling op werkbezoek gegaan bij de afdeling Hoorn. We hebben van gedachten gewisseld over bestuurs- en politieke zaken. Het was inspirerend!

GroenLinks Gouda en omgeving meer dan 200 leden

GroenLinks Gouda en omgeving meer dan 200 leden
De Goudse afdeling van GroenLinks is in een jaar tijd met meer dan 17 procent gegroeid.
Op dit moment heeft de afdeling GroenLinks Gouda/Waddinxveen/Krimpenerwaard 209 leden, een jaar geleden waren dit er nog 178. Van de 209 leden wonen er ongeveer 150 in de stad Gouda. Deze week kreeg het 200e lid een bloemetje uitgereikt: het kersverse lid John Bahizire.
Voorzitter Tim Geluk is verheugd: “De groei van het aantal leden heeft natuurlijk te maken met het landelijke succes van GroenLinks. Maar ook in Gouda en omliggende gemeenten lukt het dus om het enthousiasme om te zetten in lidmaatschap van GroenLinks. We zien dan ook de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 met vertrouwen tegemoet.”
 

Huishoudelijke Hulp Toelage moet blijven in Gouda: nu en straks!

Het kind niet met het badwater weggooien. Naar tevredenheid van GroenLinks heeft onze wethouder WMO adequaat gereageerd om zich opnieuw te beraden over de uitvoering van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Dat de zorgaanbieders met halvering van uren schermen is natuurlijk geen zomers komkommer-nieuws. Maar we zijn er nog niet met de toezegging van de wethouder. Deze toelage die ooit bedacht was om de bezuinigingen in de WMO te verzachten, is noodzakelijker dan we hebben voorzien als gemeenteraad in Gouda.

Lees verder