Ook in Gouda wil Kejan zich actief in blijven zetten voor een stad waar iedereen gelijke kansen en behandeling krijgt. Daarnaast wil ze zorgen dat we Gouda gezond en groen kunnen doorgeven aan nieuwe generaties.

Kejan Beemer: "Ik stel mijzelf bij alles wat ik lees of doe de vraag: ‘hoe is gelijke behandeling meegenomen?’. Ik wil de blinde vlek die we als samenleving hebben naar gemarginaliseerde groepen zichtbaar maken. Ik weet ook dat ik zelf blinde vlekken heb die ik graag uitdaag en aan het licht breng. Ik richt me daarom als burgerraadslid onder anderen op de thema’s integratie en burgerschap. Iedereen moet een stem hebben die gehoord kan worden door de politiek, vandaar dat ik secondant ben voor burgerparticipatie.

Iedere fractie in Gouda mag twee burgerraadsleden aanstellen die dezelfde taken hebben als raadsleden, maar dan zonder stemrecht. Kejan Beemer volgt hiermee Pauline Hoogeveen-Dries, die is gestopt als burgerraadslid. De fractie van GroenLinks bedankt voor Pauline voor alles wat ze heeft gedaan en bereikt in de gemeenteraad van Gouda.