Ik stel mijzelf bij alles wat ik lees of doe de vraag: ‘hoe is gelijke behandeling meegenomen?’. Ik wil de blinde vlek die we als samenleving hebben naar gemarginaliseerde groepen zichtbaar maken. Ik weet ook dat ik zelf blinde vlekken heb die ik graag uitdaag en aan het licht breng. Ik richt me daarom als burgerraadslid onder anderen op de thema’s integratie en burgerschap. Iedereen moet een stem hebben die gehoord kan worden door de politiek, vandaar dat ik secondant ben voor burgerparticipatie.
Gelijke behandeling gaat hand in hand met gelijke kansen. In onze samenleving krijgt niet iedereen een eerlijke en gelijke start in het leven. Denk hierbij aan verschillen in sociaaleconomische klasse, de omgeving waarin men opgroeit en toegang tot onderwijs. Iedereen verdient een gelijke start en een eerlijk speelveld om zich op te ontwikkelen. Daarom ben ik blij om de secondant te zijn voor de woordvoerder van jeugd en welzijn.
Ik geloof in de kracht van de culturele sector en ons erfgoed om mensen samen te brengen en de verhalen te vertellen die ertoe doen. Gouda heeft een groot en waardevol cultureel en historisch erfgoed waarmee we die verhalen kunnen vertellen. Dit moet op een inclusieve manier gebeuren waarbij aandacht is voor alle verhalen uit onze geschiedenis. Vandaar dat ik mij inzet om het Goudse culturele erfgoed mooi op de kaart te zetten met oog voor de diversiteit aan verhalen die we kunnen vertellen.