Rolf van der Mije, fractievoorzitter GroenLinks in Gouda, zegt over het concept-akkoord: “GroenLinks is blij met dit akkoord, omdat we extra groen toevoegen, inwoners helpen bij de energietransitie en woningbouw versnellen. We blijven werken aan toegankelijke goede zorg. We verliezen mensen niet uit het oog door te investeren in een sociale, inclusieve stad met meer kansengelijkheid. En nog meer aandacht voor cultuur, een schone stad, buurtontwikkeling en de autoluwe binnenstad."
 

Op 15 juni 2022 debatteert de gemeenteraad over het concept-akkoord en kunnen alle raadsleden nog wijzigingen voorstellen, waarna een nieuwe definitieve versie wordt gemaakt. De leden van GroenLinks Gouda zullen vervolgens op een extra ingelaste algemene ledenvergadering half juni 2022 gevraagd worden of ze akkoord kunnen gaan met het coalitie-akkoord. Op 29 juni 2022 wordt het akkoord opnieuw besproken in de gemeenteraad en op deze avond is ook de installatie van het nieuwe college voorzien.

Op de website van de gemeente is het volledige conceptakkoord (PDF, 853 kiB) te lezen.