De afgelopen 10 jaar is ingezet op besparing, verduurzaming en vergroening: we hebben vele  grote en kleine maatregelen genomen en investeringen gedaan. Met de wind  het Klimaatakkoord in de rug maakt het stadsbestuur nu plannen voor het verduurzamen van de energievoorziening: stoppen met het opstoken van fossiele brandstoffen en overstappen op duurzame bronnen, zoals wind, zon en warmte uit de lucht, het water, de aarde.

Vanavond zal de raad met elkaar in debat gaan over de TransitieVisieWarmte, het plan dat Gouda in 2040 tot een aardsgasvrije stad zal maken. Wat zijn duurzame alternatieven voor het verwarmen, koelen en koken voor onze stad? En hoe maken we onze ambitie realiteit?

GroenLinks is blij met de TVW. Met dit plan kunnen concrete stappen worden gezet om samen met de stad aan de slag te gaan voor duurzame alternatieven voor aardgas.

Daarbij vinden we gezwinde uitvoering van het plan belangrijk. Het verder uitbouwen van de samenwerking met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden is daarvoor essentieel.  Ook zien wij graag prioriteit voor onderzoek naar de haalbaarheid van collectieve warmtevoorzieningen. En tot slot vragen wij aandacht voor de betaalbaarheid: wat kan de gemeente doen voor huishoudens met een smalle beurs aan de stijgende energierekening?

 

De Commissie Stad vergadert vanavond digitaal, van 20.00  – 21.30 uur, te volgen via deze link.